Jag hänvisade en vän men har inte fått någon belöning

Om du har värvat en vän men inte fått en belöning bör du kontrollera följande:

  • Innehöll värvningsprogrammet en belöning? Vissa värvningsprogram innehåller inte belöningar. Om du inte kan se att någon belöning nämns i beskrivningen av värvningsprogrammet innebär detta att en värvning inte låser upp någon belöning för dig eller din värvning.
  • Slutfördes hänvisningen? Villkoren för hänvisningsplaner väljs av detaljister och kan därför variera. Om inte alla villkor för ett hänvisningsschema är uppfyllda kommer inte hänvisningen att ha slutförts och du får ingen belöning.
  • Har hänvisningskampanjen gått ut?Alla hänvisningskampanjer har ett förfallodatum. Om du inte längre ser hänvisningsmeddelandet i appen betyder det att den har förfallit, och om den du hänvisat till inte har slutfört hänvisningens villkor får tyvärr ingen av er en belöning.
  • Har den du refererat skapat ett konto genom länken du skickade? Om den du refererat har skapat ett konto utan att trycka på länken du skickade har din referens olyckligtvis inte registrerats och du kommer inte få någon belöning.

Har personen du hänvisat till en Yoyo-driven app redan skapat ett konto eller gjort en transaktion hos handlaren som kör hänvisningskampanjen? Om så är fallet kan de inte längre hänvisas till den handlaren och slutföra hänvisningen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer