Licenser (iOS)

=========
Alamofire
=========

Copyright © 2014-2018 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

Härmed ges tillstånd, utan avgift, till varje person som erhåller en kopia
av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera
programvaran utan restriktion, inklusive utan begränsning av rättigheterna
att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja
kopior av Programvaran, och ge tillstånd att göra detta till personer som
försetts med Programvaran, på följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i
alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

MJUKVARAN TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIG ELLER
UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR FÖRSÄLJNINGSBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH MOTVERKANDE AV INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
FÖRFATTARNA ELLER INNEHAVARNA AV UPPHOVSRÄTTEN VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT KRAV, SKADESTÅND ELLER ANNAT
ANSVAR, VARE SIG DET HANDLAR OM KONTRAKTSMÄSSIGT, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN,
UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA AFFÄRER I
PROGRAMVARAN.

==========
Bolts-ObjC
==========

BSD-licens

For Bolts mjukvara

Copyright © 2013-, Facebook, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Delning och användning i käll- och binära former, med eller utan modifiering,
är tillåtna under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

*Vidarespridning av källkod måste innehålla ovanstående copyright-meddelande, denna
lista över villkor och den därpå följande friskrivningsklausulen.

* Distribution i binär form måste återge ovanstående upphovsrättsmeddelande,
denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning i dokumentationen
och/eller annat material som medföljer distributionen.

* Varken namnet Facebook eller namnen på dess samarbetspartners får användas för att
stödja eller marknadsföra produkter som härletts från denna mjukvara utan särskilt
skriftligt tillstånd.

MJUKVARAN TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA "I BEFINTLIGT SKICK"
OCH SAMTLIGA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL DE OUTTALADE
GARANTIERNA FÖR FÖRSÄLJNINGSBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE
AVSÄGS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARMA ELLER BIDRAGSGIVARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR
ALLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, EXEMPLIFIERANDE ELLER KONSEKVENTA SKADOR
(INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER;
FÖRLUST AV ANVÄNDBARHET, DATA ELLER VINST, ELLER AFFÄRSAVBROTT) OAVSETT ORSAK OCH
SAMTLIGA TEORIER OM ANSVAR, VARE SIG DET GÄLLER KONTRAKTMÄSSIGT, STRIKT ANSVAR ELLER FÖRSEELSE
(INKLUSIVE GENOM FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNINGEN AV DENNA
PROGRAMVARA, ÄVEN OM SKADERISKEN MEDDELATS.

=======
card.io
=======

Alla filer släpps under MIT-licensen:

MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) 2013-2016 PayPal Holdings, Inc.

Tillstånd ges härmed, utan avgift, till den person som erhåller en kopia
av denna programvara och därmed associerade dokumentationsfiler ("programvaran"), att hantera
programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsningar av rättighet
att använda, kopiera, ändra, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja
kopior av Programvaran, och att ge rättighet till personer för vilken programvaran är
skaffad att göra det, enligt följande villkor:

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i
alla kopior eller ansenliga delar av mjukvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON FORM AV GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG.
UPPHOVSMÄNNEN ELLER RÄTTIGHETSINNEHAVARNA ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER
ANSVARIGA FÖR KRAV, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT OM DET GÄLLER INOMOBLIGATORISKT, UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅND ELLER ANNAT, SOM
GRUNDAS PÅ, AV ELLER KOPPLAT TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER PÅ ANNAT SÄTT BERÖR
PROGRAMVARAN.

===========
checkoutkit
===========

Copyright © 2014–2015 Checkout Ltd (https://checkout.com/)

Härmed ges tillstånd, utan avgift, till varje person som erhåller en kopia
av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera
programvaran utan restriktion, inklusive utan begränsning av rättigheterna
att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja
kopior av Programvaran, och ge tillstånd att göra detta till personer som
försetts med Programvaran, på följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i
alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

MJUKVARAN TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIG ELLER
UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR FÖRSÄLJNINGSBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH MOTVERKANDE AV INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
FÖRFATTARNA ELLER INNEHAVARNA AV UPPHOVSRÄTTEN VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT KRAV, SKADESTÅND ELLER ANNAT
ANSVAR, VARE SIG DET HANDLAR OM KONTRAKTSMÄSSIGT, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN,
UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA AFFÄRER I
PROGRAMVARAN.

===========
CryptoSwift
===========

Copyright © 2014-2017 Marcin Krzyżanowski <marcin.krzyzanowski@gmail.com>
Den här mjukvaran tillhandahålls "i befintligt skick", utan några uttryckliga eller underförstådda garantier.

Under inga omständigheter kommer författarna att hållas ansvariga för skador som uppstår till följd av användningen av denna programvara.

Vem som helst får använda den här programvaran i valfria syften, även kommersiella tillämpningar, samt göra ändringar i den, och fritt distribuera den på nytt, dock med följande restriktioner:

- Denna programvaras ursprung får inte anges på felaktigt sätt; du får inte hävda att du skrev den ursprungliga programvaran. Om du använder den här programvaran i en produkt måste detta anges i produktens dokumentation.
- Förändrade källversioner måste tydligt markeras som sådana och får inte anges som den ursprungliga programvaran.
- Detta meddelande får inte tas bort från, eller ändras i, någon källa eller binär distribution.
- Återdistribution i någon form överhuvudtaget måste behålla följande angivelse: 'Denna produkt innehåller programvara utvecklad av "Marcin Krzyzanowski" (http://krzyzanowskim.com/).'

=========
DeviceDNA
=========

MIT-licens

Copyright © 2016 Judopay

Härmed ges tillstånd, utan avgift, till varje person som erhåller en kopia
av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera
programvaran utan restriktion, inklusive utan begränsning av rättigheterna
att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja
kopior av Programvaran, och ge tillstånd att göra detta till personer som
försetts med Programvaran, på följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och dess tillståndsmeddelanden ska inkluderas i alla
kopior eller substantiella delar av mjukvaran.

PROGRAMVARAN LEVERAS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI I NÅGON FORM, UTTRYCKLIG ELLER
IMPLICERAD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR EN SÄRSKILD SYFTE OCH GARANTIER MOT KRÄNKNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA
SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET ÄR GENOM KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, PÅ GRUND AV,
ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANDRA HANDLINGAR AV
PROGRAMVARAN.

============
Facebook SDK
============

Copyright (c) 2014-idag, Facebook, Inc. All rights reserved.

Du beviljas härmed en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri licens för att använda,
kopiera, ändra och distribuera denna programvara i källkod eller binär form för användning
i samband med webbtjänster och API:er som tillhandahålls av Facebook.

Som med all programvara som integreras med Facebook-plattformen, är din användning av
den här programvaran underlagt Facebook Developer Principles and Policy
[http://developers.facebook.com/policy/]. Detta upphovsrättsmeddelande ska
inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.


PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON FORM AV GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET
FÖR VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. UPPHOVSMÄNNEN ELLER
RÄTTIGHETSINNEHAVARNA ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR KRAV, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT OM DET GÄLLER
INOMOBLIGATORISKT, UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅND ELLER ANNAT, SOM GRUNDAS PÅ, AV ELLER
KOPPLAT TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER PÅ ANNAT SÄTT BERÖR PROGRAMVARAN.

=======
FlagKit
=======

MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) 2016 Bowtie AB

Härmed ges tillstånd, utan avgift, till varje person som erhåller en kopia
av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera
programvaran utan restriktion, inklusive utan begränsning av rättigheterna
att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja
kopior av Programvaran, och ge tillstånd att göra detta till personer som
försetts med Programvaran, på följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och dess tillståndsmeddelanden ska inkluderas i alla
kopior eller substantiella delar av mjukvaran.

PROGRAMVARAN LEVERAS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI I NÅGON FORM, UTTRYCKLIG ELLER
IMPLICERAD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR EN SÄRSKILD SYFTE OCH GARANTIER MOT KRÄNKNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA
SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET ÄR GENOM KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, PÅ GRUND AV,
ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANDRA HANDLINGAR AV
PROGRAMVARAN.

======
Branch
======

MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) 2015 Branch Metrics, Inc.

Härmed ges tillstånd, utan avgift, till varje person som erhåller en kopia
av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera
programvaran utan restriktion, inklusive utan begränsning av rättigheterna
att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja
kopior av Programvaran, och ge tillstånd att göra detta till personer som
försetts med Programvaran, på följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och dess tillståndsmeddelanden ska inkluderas i alla
kopior eller substantiella delar av mjukvaran.

PROGRAMVARAN LEVERAS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI I NÅGON FORM, UTTRYCKLIG ELLER
IMPLICERAD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR EN SÄRSKILD SYFTE OCH GARANTIER MOT KRÄNKNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA
SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET ÄR GENOM KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, PÅ GRUND AV,
ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANDRA HANDLINGAR AV
PROGRAMVARAN.

======================
ios-snapshot-test-case
======================

MIT-licens

Copyright (c) 2017-2018, Uber Technologies, Inc.
Copyright (c) 2013-2018, Facebook, Inc.

Härmed ges tillstånd, utan avgift, till varje person som erhåller en kopia
av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera
programvaran utan restriktion, inklusive utan begränsning av rättigheterna
att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja
kopior av Programvaran, och ge tillstånd att göra detta till personer som
försetts med Programvaran, på följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och dess tillståndsmeddelanden ska inkluderas i alla
kopior eller substantiella delar av mjukvaran.

PROGRAMVARAN LEVERAS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI I NÅGON FORM, UTTRYCKLIG ELLER
IMPLICERAD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR EN SÄRSKILD SYFTE OCH GARANTIER MOT KRÄNKNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA
SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET ÄR GENOM KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, PÅ GRUND AV,
ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANDRA HANDLINGAR AV
PROGRAMVARAN.

=======
JudoKit
=======

MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) 2016 Alternative Payments Ltd

Härmed ges tillstånd, utan avgift, till varje person som erhåller en kopia
av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera
programvaran utan restriktion, inklusive utan begränsning av rättigheterna
att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja
kopior av Programvaran, och ge tillstånd att göra detta till personer som
försetts med Programvaran, på följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och dess tillståndsmeddelanden ska inkluderas i alla
kopior eller substantiella delar av mjukvaran.

PROGRAMVARAN LEVERAS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI I NÅGON FORM, UTTRYCKLIG ELLER
IMPLICERAD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR EN SÄRSKILD SYFTE OCH GARANTIER MOT KRÄNKNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA
SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET ÄR GENOM KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, PÅ GRUND AV,
ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANDRA HANDLINGAR AV
PROGRAMVARAN.

==========
Kingfisher
==========

MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) 2018 Wei Wang

Härmed ges tillstånd, utan avgift, till varje person som erhåller en kopia
av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera
programvaran utan restriktion, inklusive utan begränsning av rättigheterna
att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja
kopior av Programvaran, och ge tillstånd att göra detta till personer som
försetts med Programvaran, på följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och dess tillståndsmeddelanden ska inkluderas i alla
kopior eller substantiella delar av mjukvaran.

PROGRAMVARAN LEVERAS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI I NÅGON FORM, UTTRYCKLIG ELLER
IMPLICERAD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR EN SÄRSKILD SYFTE OCH GARANTIER MOT KRÄNKNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA
SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET ÄR GENOM KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, PÅ GRUND AV,
ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANDRA HANDLINGAR AV
PROGRAMVARAN.

lottie-ios

Apache-licens
version 2.0, januari 2004
http://www.apache.org/licenses/

REGLER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING, REPRODUKTION OCH DISTRIBUTION

Definitioner.

"Licens" betyder reglerna och villkoren för användning, reproduktion,
och distribution som definieras i avsnitt 1 till 9 i detta dokument.

Med "Licensgivare" menas copyrightinnehavaren eller part godkänd av
copyrightinnehavaren som godkänner licensen.

Med "Rättssubjekt" avses helheten av det handlande rättssubjektet och alla
övriga rättssubjekt som kontrollerar, kontrolleras av, eller står under gemensam
kontroll i relation till det rättssubjektet. I dessa avseenden gäller följande definition,
"kontroll" (i) befogenhet att, direkt eller indirekt, leda
styrelsen eller styrandet av ett sådant rättssubjekt, antingen baserat på avtal eller
annat, eller (ii) ägande av femtio procent (50 %) eller mer av
de utestående aktierna, eller (iii) faktiskt ägarskap av sådant rättssubjekt.

"Du" (eller "Din") betyder en enskild eller Juridisk Enhet
som utövar tillstånd beviljade genom denna licens.

Med "Käll"-form menas den gängse form som används för att göra ändringar,
inklusive men ej begränsat till programvarans källkod, dokumentationskällor
, samt konfigurationsfiler.

"Objekt"-form avser vilken form som helst som härrör från mekanisk
omvandling eller översättning av en Källform, inklusive men
ej begränsat till kompilerad objektkod, genererad dokumentation,
och konverteringar till andra mediatyper.

"Verk" betyder författararbetet, antingen i källa eller
objektform, tillgängligt under Licensen, vilket indikeras av ett
upphovsrättsmeddelande som ingår i eller bifogas med verket
(ett exempel finns i bilagan nedan).

Med "Härldedda verk" menas ett verk, oavsett om det har käll- eller objektsform
, som baseras på (eller härleds från) Verket och där
bearbetningarna, kommentarerna, vidareutvecklingarna, eller andra ändringar
som helhet utgör ett originellt upphovsrättsligt verk. Enligt
denna Licens, omfattar inte Härledda verk, verk som förblir
åtskilda från, eller endast länkar till (eller anknyter till namnet) till kopplingen till,
Verket och därav Härledda verk.

"Bidrag" avser alla författarverk, inklusive
den ursprungliga versionen av Verket och alla ändringar eller tillägg
till det Verket eller Derivatverken därav, som avsiktligt
överlämnas till Licensgivaren för att inkluderas i Verket av upphovsrättsägaren
eller av en enskild eller Juridisk Enhet som är behörig att lämna in uppdrag för
upphovsrättsägaren. I denna definition avses med "överlämnad"
alla former av elektronisk, muntlig eller skriftlig kommunikation som skickas
till Licensgivaren eller dess företrädare, inklusive men ej begränsat till
kommunikation på elektroniska postlistor, källkodskontrollsystem,
och utfärdar spårningssystem som hanteras av eller på uppdrag av
Licensgivaren i syfte att diskutera och förbättra Verket, men
exklusive kommunikation som är påtagligt markerad eller på annat sätt
skrivs ut av upphovsrättsägaren som "Ej Bidragande."

Med "Bidragsgivare" menas Licensinnehavare och fysisk eller Juridisk person
för vilken ett Bidrag har mottagits av Licensinnehavaren och
därefter inkorporerats i Verket.

2. Beviljande av upphovsrättslicens. Med förbehåll för villkoren för
denna licens, ger varje Bidragsgivare härmed en evig,
världsomspännande, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig
upphovsrätt för att reproducera, förbereda Derivatverk av,
visa offentligt, utföra offentligt, underlicensiera och distribuera
Verket och sådana Derivatverk i Käll- eller Objektformat.

3. Beviljande av patentlicens. Med förbehåll för villkoren för
denna licens, ger varje Bidragsgivare härmed dig en evig,
världsomspännande, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig
(förutom såsom anges i detta avsnitt) patentlicens för att göra, få gjort,
använda, erbjuda att sälja, sälja, importera och på annat sätt överföra Verket,
där en sådan licens endast gäller de patentkrav som är licensierbara
av en sådan Bidragsgivare som nödvändigtvis kränkts av deras
enskilda Bidrag eller genom en kombination av deras Bidrag
med det Verk som sådana Bidrag har skickats till. Om du
inleder patenträttstvist mot någon enhet (inklusive ett
korsanspråk eller motkrav i en stämning) som hävdar att Verket
eller ett Bidrag som ingår i Verket utgör direkt
eller bidragande patentintrång, då ska alla patentlicenser
som beviljats dig enligt denna licens för det Verket upphöra
från och med det datum då tvisten inrättas.

4. Delning. Du kan reproducera och distribuera kopior av
Verket eller Derivatverken därav i vilket medium som helst, med eller utan
modifieringar, och i Käll- eller Objektformat, förutsatt att Du
uppfyller följande villkor:

(a) Du måste ge alla andra mottagare av Verket eller
Derivatverk en kopia av denna licens; och

(b) Du måste se till att alla ändrade filer har framträdande meddelanden
om att du har ändrat filerna; och

(c) Du måste bibehålla, i Källformen för alla Derivatverk
som Du distribuerar, alla upphovsrätts-, patent-, varumärkes- och
tillskrivningsmeddelanden från Källformen av Verket,
exklusive de meddelanden som ej hänvisar till någon del av
Derivativerken; och

(d) Om Arbetet innehåller en "MEDDELANDE" textfil som en del av dess
distribution, måste alla Derivatverk som du distribuerar
innehålla en läsbar kopia av attributmeddelandena som finns i
en sådan MEDDELANDE-fil, exklusive de meddelanden som inte
hänvisar till någon del av Derivatverken, på minst en
av följande platser: inom en MEDDELANDE-textfil som distribueras
som en del av Derivatverken; inom Källformen eller
dokumentation, om det tillhandahålls tillsammans med Derivatverken; eller,
inom ett meddelande genererad av Derivatverken, om och
var som sådana meddelanden från tredje part normalt visas. Innehållet
i MEDDELANDE-filen är endast för informationssyften och
ändrar inte Licensen. Du kan lägga till Dina egna attributions
-meddelanden inom Derivatverk som Du distribuerar, tillsammans med
eller som ett tillägg till MEDDELANDE-texten från Verket, under förutsättning att
att sådana ytterligare attributmeddelanden inte kan tolkas
som modifiering av licensen.

Du kan lägga till ditt eget copyright-uttalande till dina modifieringar och
kan tillhandahålla ytterligare eller olika licensvillkor för användning
, reproduktion eller distribution av Dina modifieringar, eller
för sådana Derivatverk som helhet, förutsatt att Din användning,
reproduktion och distribution av Verket annars uppfyller
villkoren som anges i denna Licens.

5. Inlämning av Bidrag. Om du inte uttryckligen anger något annat, ska
alla Bidrag som avsiktligt lämnas in för att inkluderas i Verket
av dig till Licensgivaren vara under villkoren för
denna Licens, utan några ytterligare villkor.
Trots vad som anges ovan, kommer inget häri att ersätta eller ändra
villkoren i ett separat licensavtal som du kan ha genomfört
med Licensgivaren angående sådana Bidrag.

6. Varumärken. Denna licens medger inte användning av
varumärken, skyddade namn eller produktnamn tillhörande licensägaren,
förutom vad som krävs för rimligt och vanligt bruk för att beskriva
verkets ursprung och återge innehållet i MEDDELANDET.

Friskrivning av garanti. Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller
skriftligen godkänts, tillhandahåller licensgivaren arbetet (och varje
bidragsgivare tillhandahåller sina bidrag) på en "I BEFINTLIGT SKICK"-BASIS,
UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGON SORT, antingen uttryckliga eller
underförstådda, inklusive men ej begränsat till några garantier eller villkor
för TITEL, MOTVERKAN AV KRÄNKNINGAR, FÖRSÄLJNINGSBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT SYFTE. Du är ensam ansvarig för att fastställa
lämpligheten att använda eller distribuera Verket och ta alla
risker i samband med din utövande av behörigheter enligt denna Licens.

8. Begränsningar av ansvar. Under inga omständigheter och på inga rättsliga grunder,
varken utomkontraktuellt (inklusive vårdslöshet), inomkontraktuellt eller på annan grund,
om inte kravbelagt av gällande lag (såsom avsiktlig och grov
oaktsamhet) eller överenskommet i skrift, ska någon medarbetare hållas
ansvarig till dig för skador, inklusive direkta, indirekta, särskilda,
tillfälliga skador eller följdskador av något slag som uppstår till
följd av denna licens eller på grund av användning eller oförmåga att använda
verket (inklusive men inte begränsat till skador av förlorad goodwill,
avbrott i arbetet, datorkrasch eller fel eller andra
möjliga kommersiella skador eller förluster), även om en sådan medarbetare
har underrättats om möjligheten för sådan skador.

9. Godta garanti eller utökat ansvar. När
arbetet eller derivat av arbetet vidaredistribueras, kan du välja att erbjuda,
och ta ut en avgift för, godkännande av support, garanti, skydd
eller andra åtaganden och/eller rättigheter förenliga med denna
licens. När du godtar sådana åtaganden agerar du emellertid endast
på eget bevåg, inte å någon
annan medarbetares vägnar, och bara om du går med på att skydda,
försvara och se till att varje medarbetare får ansvarsfrihet
orsakade av, eller krav riktade mot, sådan medarbetare på grund
av att du godtog någon sådan garanti eller utökat ansvar.

SLUT PÅ REGLER OCH VILLKOR

APPENDIX: Hur man använder Apache-licensen i arbetet.

För att använda Apache-licensen i ditt verk, inför följande
notis om standardvillkoren, i fältet omringat av klammerparenteser "{}"
ersatt med dina egna identitetsuppgifter. (Inkludera inte
klammerparenteserna!) Texten ska anges tillämplig
kommentarsform för filformatet. Vi rekommenderar även att en
fil eller ett klassnamn och en syftesbeskrivning inkluderas på
samma "publikationssida" som notisen om upphovsrätt, för enklare
identifikation i arkiv hos tredje part.

Copyright 2018 Airbnb, Inc.

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen");
du får inte använda den här filen förutom i enlighet med licensen.
Du kan hämta en kopia av Licensen på

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller överenskommits skriftligen, distribueras programvara
som distribueras under Licensen på ett "I BEFINTLIGT SKICK"-BASIS,
UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, vare sig uttryckliga eller underförstådda.
Se Licensen för specifika språk som reglerar behörigheter och
begränsningar under Licensen.

========
Mixpanel
========

Copyright 2016 Mixpanel, Inc.

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen");
du får inte använda detta arbete utom i överensstämmelse med Licensen.
Du kan få en kopia av Licensen nedan, eller på:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det ej strider mot gällande rätt, eller skriftligt medgivande lämnats till annat,
distribueras den licensierade programvaran "I BEFINTLIGT SKICK",
UTAN NÅGRA GARANTIER ELLER BETINGELSER, varken uttryckliga eller underförstådda.
Läs Licensen på ditt specifika språk för att ta del av de medgivanden och
begränsningar som Licensen ger.

Apache-licens
version 2.0, januari 2004
http://www.apache.org/licenses/

REGLER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING, REPRODUKTION OCH DISTRIBUTION

Definitioner.

"Licens" betyder reglerna och villkoren för användning, reproduktion,
och distribution som definieras i avsnitt 1 till 9 i detta dokument.

Med "Licensgivare" menas copyrightinnehavaren eller part godkänd av
copyrightinnehavaren som godkänner licensen.

Med "Rättssubjekt" avses helheten av det handlande rättssubjektet och alla
övriga rättssubjekt som kontrollerar, kontrolleras av, eller står under gemensam
kontroll i relation till det rättssubjektet. I dessa avseenden gäller följande definition,
"kontroll" (i) befogenhet att, direkt eller indirekt, leda
styrelsen eller styrandet av ett sådant rättssubjekt, antingen baserat på avtal eller
annat, eller (ii) ägande av femtio procent (50 %) eller mer av
de utestående aktierna, eller (iii) faktiskt ägarskap av sådant rättssubjekt.

"Du" (eller "Din") betyder en enskild eller Juridisk Enhet
som utövar tillstånd beviljade genom denna licens.

Med "Käll"-form menas den gängse form som används för att göra ändringar,
inklusive men ej begränsat till programvarans källkod, dokumentationskällor
, samt konfigurationsfiler.

"Objekt"-form avser vilken form som helst som härrör från mekanisk
omvandling eller översättning av en Källform, inklusive men
ej begränsat till kompilerad objektkod, genererad dokumentation,
och konverteringar till andra mediatyper.

"Verk" betyder författararbetet, antingen i källa eller
objektform, tillgängligt under Licensen, vilket indikeras av ett
upphovsrättsmeddelande som ingår i eller bifogas med verket
(ett exempel finns i bilagan nedan).

Med "Härldedda verk" menas ett verk, oavsett om det har käll- eller objektsform
, som baseras på (eller härleds från) Verket och där
bearbetningarna, kommentarerna, vidareutvecklingarna, eller andra ändringar
som helhet utgör ett originellt upphovsrättsligt verk. Enligt
denna Licens, omfattar inte Härledda verk, verk som förblir
åtskilda från, eller endast länkar till (eller anknyter till namnet) till kopplingen till,
Verket och därav Härledda verk.

"Bidrag" avser alla författarverk, inklusive
den ursprungliga versionen av Verket och alla ändringar eller tillägg
till det Verket eller Derivatverken därav, som avsiktligt
överlämnas till Licensgivaren för att inkluderas i Verket av upphovsrättsägaren
eller av en enskild eller Juridisk Enhet som är behörig att lämna in uppdrag för
upphovsrättsägaren. I denna definition avses med "överlämnad"
alla former av elektronisk, muntlig eller skriftlig kommunikation som skickas
till Licensgivaren eller dess företrädare, inklusive men ej begränsat till
kommunikation på elektroniska postlistor, källkodskontrollsystem,
och utfärdar spårningssystem som hanteras av eller på uppdrag av
Licensgivaren i syfte att diskutera och förbättra Verket, men
exklusive kommunikation som är påtagligt markerad eller på annat sätt
skrivs ut av upphovsrättsägaren som "Ej Bidragande."

Med "Bidragsgivare" menas Licensinnehavare och fysisk eller Juridisk person
för vilken ett Bidrag har mottagits av Licensinnehavaren och
därefter inkorporerats i Verket.

2. Beviljande av upphovsrättslicens. Med förbehåll för villkoren för
denna licens, ger varje Bidragsgivare härmed en evig,
världsomspännande, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig
upphovsrätt för att reproducera, förbereda Derivatverk av,
visa offentligt, utföra offentligt, underlicensiera och distribuera
Verket och sådana Derivatverk i Käll- eller Objektformat.

3. Beviljande av patentlicens. Med förbehåll för villkoren för
denna licens, ger varje Bidragsgivare härmed dig en evig,
världsomspännande, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig
(förutom såsom anges i detta avsnitt) patentlicens för att göra, få gjort,
använda, erbjuda att sälja, sälja, importera och på annat sätt överföra Verket,
där en sådan licens endast gäller de patentkrav som är licensierbara
av en sådan Bidragsgivare som nödvändigtvis kränkts av deras
enskilda Bidrag eller genom en kombination av deras Bidrag
med det Verk som sådana Bidrag har skickats till. Om du
inleder patenträttstvist mot någon enhet (inklusive ett
korsanspråk eller motkrav i en stämning) som hävdar att Verket
eller ett Bidrag som ingår i Verket utgör direkt
eller bidragande patentintrång, då ska alla patentlicenser
som beviljats dig enligt denna licens för det Verket upphöra
från och med det datum då tvisten inrättas.

4. Delning. Du kan reproducera och distribuera kopior av
Verket eller Derivatverken därav i vilket medium som helst, med eller utan
modifieringar, och i Käll- eller Objektformat, förutsatt att Du
uppfyller följande villkor:

(a) Du måste ge alla andra mottagare av Verket eller
Derivatverk en kopia av denna licens; och

(b) Du måste se till att alla ändrade filer har framträdande meddelanden
om att du har ändrat filerna; och

(c) Du måste bibehålla, i Källformen för alla Derivatverk
som Du distribuerar, alla upphovsrätts-, patent-, varumärkes- och
tillskrivningsmeddelanden från Källformen av Verket,
exklusive de meddelanden som ej hänvisar till någon del av
Derivativerken; och

(d) Om Arbetet innehåller en "MEDDELANDE" textfil som en del av dess
distribution, måste alla Derivatverk som du distribuerar
innehålla en läsbar kopia av attributmeddelandena som finns i
en sådan MEDDELANDE-fil, exklusive de meddelanden som inte
hänvisar till någon del av Derivatverken, på minst en
av följande platser: inom en MEDDELANDE-textfil som distribueras
som en del av Derivatverken; inom Källformen eller
dokumentation, om det tillhandahålls tillsammans med Derivatverken; eller,
inom ett meddelande genererad av Derivatverken, om och
var som sådana meddelanden från tredje part normalt visas. Innehållet
i MEDDELANDE-filen är endast för informationssyften och
ändrar inte Licensen. Du kan lägga till Dina egna attributions
-meddelanden inom Derivatverk som Du distribuerar, tillsammans med
eller som ett tillägg till MEDDELANDE-texten från Verket, under förutsättning att
att sådana ytterligare attributmeddelanden inte kan tolkas
som modifiering av licensen.

Du kan lägga till ditt eget copyright-uttalande till dina modifieringar och
kan tillhandahålla ytterligare eller olika licensvillkor för användning
, reproduktion eller distribution av Dina modifieringar, eller
för sådana Derivatverk som helhet, förutsatt att Din användning,
reproduktion och distribution av Verket annars uppfyller
villkoren som anges i denna Licens.

5. Inlämning av Bidrag. Om du inte uttryckligen anger något annat, ska
alla Bidrag som avsiktligt lämnas in för att inkluderas i Verket
av dig till Licensgivaren vara under villkoren för
denna Licens, utan några ytterligare villkor.
Trots vad som anges ovan, kommer inget häri att ersätta eller ändra
villkoren i ett separat licensavtal som du kan ha genomfört
med Licensgivaren angående sådana Bidrag.

6. Varumärken. Denna licens medger inte användning av
varumärken, skyddade namn eller produktnamn tillhörande licensägaren,
förutom vad som krävs för rimligt och vanligt bruk för att beskriva
verkets ursprung och återge innehållet i MEDDELANDET.

Friskrivning av garanti. Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller
skriftligen godkänts, tillhandahåller licensgivaren arbetet (och varje
bidragsgivare tillhandahåller sina bidrag) på en "I BEFINTLIGT SKICK"-BASIS,
UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGON SORT, antingen uttryckliga eller
underförstådda, inklusive men ej begränsat till några garantier eller villkor
för TITEL, MOTVERKAN AV KRÄNKNINGAR, FÖRSÄLJNINGSBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT SYFTE. Du är ensam ansvarig för att fastställa
lämpligheten att använda eller distribuera Verket och ta alla
risker i samband med din utövande av behörigheter enligt denna Licens.

8. Begränsningar av ansvar. Under inga omständigheter och på inga rättsliga grunder,
varken utomkontraktuellt (inklusive vårdslöshet), inomkontraktuellt eller på annan grund,
om inte kravbelagt av gällande lag (såsom avsiktlig och grov
oaktsamhet) eller överenskommet i skrift, ska någon medarbetare hållas
ansvarig till dig för skador, inklusive direkta, indirekta, särskilda,
tillfälliga skador eller följdskador av något slag som uppstår till
följd av denna licens eller på grund av användning eller oförmåga att använda
verket (inklusive men inte begränsat till skador av förlorad goodwill,
avbrott i arbetet, datorkrasch eller fel eller andra
möjliga kommersiella skador eller förluster), även om en sådan medarbetare
har underrättats om möjligheten för sådan skador.

9. Godta garanti eller utökat ansvar. När
arbetet eller derivat av arbetet vidaredistribueras, kan du välja att erbjuda,
och ta ut en avgift för, godkännande av support, garanti, skydd
eller andra åtaganden och/eller rättigheter förenliga med denna
licens. När du godtar sådana åtaganden agerar du emellertid endast
på eget bevåg, inte å någon
annan medarbetares vägnar, och bara om du går med på att skydda,
försvara och se till att varje medarbetare får ansvarsfrihet
orsakade av, eller krav riktade mot, sådan medarbetare på grund
av att du godtog någon sådan garanti eller utökat ansvar.

SLUT PÅ REGLER OCH VILLKOR

APPENDIX: Hur man använder Apache-licensen i arbetet.

För att tillämpa Apache-licensen på ditt verk bifogar du följande
meddelande, med fälten inom hakparenteser "[]"
ersatt med din egen identifierande information. (Ta inte med
parenteserna!) Texten ska bifogas i lämplig
kommentarsyntax för filformatet. Vi rekommenderar också att en
fil eller klassnamn och beskrivning av syfte inkluderas på
samma "tryckta sida" som upphovsrättsmeddelandet för enklare
identifiering inom tredje parts arkiv.

Copyright [åååå] [namn på upphovsrättsinnehavare]

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen");
du får inte använda den här filen förutom i enlighet med licensen.
Du kan hämta en kopia av Licensen på

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller överenskommits skriftligen, distribueras programvara
som distribueras under Licensen på ett "I BEFINTLIGT SKICK"-BASIS,
UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, vare sig uttryckliga eller underförstådda.
Se Licensen för specifika språk som reglerar behörigheter och
begränsningar under Licensen.

===========
OHHTTPStubs
===========

- MIT-licens -

Copyright © 2012 Olivier Halligon

Tillstånd ges härmed, utan avgift, till den person som erhåller en kopia av denna programvara och därmed associerade dokumentationsfiler ("programvaran"), att handla programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsningar av användande, kopiering, ändring, sammanslagning, publicering, distribuering, underlicensiering och/eller försäljning av kopior av programvaran, och rättighet till personer som programvaran är skaffad att göra det, enligt följande villkor:

Notisen om upphovsrätt och notisen om tillstånd ska följa med varje kopia eller större delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR", UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL GARANTIER FÖR FÖRSÄLJNING, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN UPPHOVSMÄNNEN ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT OM DET HANDLAR OM AVTAL, SKADESTÅND ELLER ANNAT SOM UPPSTÅTT FRÅN, PÅ GRUND AV, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANDLINGAR KOPPLADE TILL PROGRAMVARAN.

==============
PhoneNumberKit
==============

MIT-licensen (MIT)

Copyright © 2018 Roy Marmelstein

Härmed ges tillstånd, utan avgift, till varje person som erhåller en kopia
av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera
programvaran utan restriktion, inklusive utan begränsning av rättigheterna
att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja
kopior av Programvaran, och ge tillstånd att göra detta till personer som
försetts med Programvaran, på följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och dess tillståndsmeddelanden ska inkluderas i alla
kopior eller substantiella delar av mjukvaran.

PROGRAMVARAN LEVERAS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI I NÅGON FORM, UTTRYCKLIG ELLER
IMPLICERAD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR EN SÄRSKILD SYFTE OCH GARANTIER MOT KRÄNKNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA
SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET ÄR GENOM KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, PÅ GRUND AV,
ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANDRA HANDLINGAR AV
PROGRAMVARAN.

=====
Realm
=====

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Apache-licens version 2.0
2. Realm-komponenter
3. Exportmedgivande

1. -------------------------------------------------------------------------------

Apache-licens
version 2.0, januari 2004
http://www.apache.org/licenses/

REGLER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING, REPRODUKTION OCH DISTRIBUTION

Definitioner.

"Licens" betyder reglerna och villkoren för användning, reproduktion,
och distribution som definieras i avsnitt 1 till 9 i detta dokument.

Med "Licensgivare" menas copyrightinnehavaren eller part godkänd av
copyrightinnehavaren som godkänner licensen.

Med "Rättssubjekt" avses helheten av det handlande rättssubjektet och alla
övriga rättssubjekt som kontrollerar, kontrolleras av, eller står under gemensam
kontroll i relation till det rättssubjektet. I dessa avseenden gäller följande definition,
"kontroll" (i) befogenhet att, direkt eller indirekt, leda
styrelsen eller styrandet av ett sådant rättssubjekt, antingen baserat på avtal eller
annat, eller (ii) ägande av femtio procent (50 %) eller mer av
de utestående aktierna, eller (iii) faktiskt ägarskap av sådant rättssubjekt.

"Du" (eller "Din") betyder en enskild eller Juridisk Enhet
som utövar tillstånd beviljade genom denna licens.

Med "Käll"-form menas den gängse form som används för att göra ändringar,
inklusive men ej begränsat till programvarans källkod, dokumentationskällor
, samt konfigurationsfiler.

"Objekt"-form avser vilken form som helst som härrör från mekanisk
omvandling eller översättning av en Källform, inklusive men
ej begränsat till kompilerad objektkod, genererad dokumentation,
och konverteringar till andra mediatyper.

"Verk" betyder författararbetet, antingen i källa eller
objektform, tillgängligt under Licensen, vilket indikeras av ett
upphovsrättsmeddelande som ingår i eller bifogas med verket
(ett exempel finns i bilagan nedan).

Med "Härldedda verk" menas ett verk, oavsett om det har käll- eller objektsform
, som baseras på (eller härleds från) Verket och där
bearbetningarna, kommentarerna, vidareutvecklingarna, eller andra ändringar
som helhet utgör ett originellt upphovsrättsligt verk. Enligt
denna Licens, omfattar inte Härledda verk, verk som förblir
åtskilda från, eller endast länkar till (eller anknyter till namnet) till kopplingen till,
Verket och därav Härledda verk.

"Bidrag" avser alla författarverk, inklusive
den ursprungliga versionen av Verket och alla ändringar eller tillägg
till det Verket eller Derivatverken därav, som avsiktligt
överlämnas till Licensgivaren för att inkluderas i Verket av upphovsrättsägaren
eller av en enskild eller Juridisk Enhet som är behörig att lämna in uppdrag för
upphovsrättsägaren. I denna definition avses med "överlämnad"
alla former av elektronisk, muntlig eller skriftlig kommunikation som skickas
till Licensgivaren eller dess företrädare, inklusive men ej begränsat till
kommunikation på elektroniska postlistor, källkodskontrollsystem,
och utfärdar spårningssystem som hanteras av eller på uppdrag av
Licensgivaren i syfte att diskutera och förbättra Verket, men
exklusive kommunikation som är påtagligt markerad eller på annat sätt
skrivs ut av upphovsrättsägaren som "Ej Bidragande."

Med "Bidragsgivare" menas Licensinnehavare och fysisk eller Juridisk person
för vilken ett Bidrag har mottagits av Licensinnehavaren och
därefter inkorporerats i Verket.

2. Beviljande av upphovsrättslicens. Med förbehåll för villkoren för
denna licens, ger varje Bidragsgivare härmed en evig,
världsomspännande, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig
upphovsrätt för att reproducera, förbereda Derivatverk av,
visa offentligt, utföra offentligt, underlicensiera och distribuera
Verket och sådana Derivatverk i Käll- eller Objektformat.

3. Beviljande av patentlicens. Med förbehåll för villkoren för
denna licens, ger varje Bidragsgivare härmed dig en evig,
världsomspännande, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig
(förutom såsom anges i detta avsnitt) patentlicens för att göra, få gjort,
använda, erbjuda att sälja, sälja, importera och på annat sätt överföra Verket,
där en sådan licens endast gäller de patentkrav som är licensierbara
av en sådan Bidragsgivare som nödvändigtvis kränkts av deras
enskilda Bidrag eller genom en kombination av deras Bidrag
med det Verk som sådana Bidrag har skickats till. Om du
inleder patenträttstvist mot någon enhet (inklusive ett
korsanspråk eller motkrav i en stämning) som hävdar att Verket
eller ett Bidrag som ingår i Verket utgör direkt
eller bidragande patentintrång, då ska alla patentlicenser
som beviljats dig enligt denna licens för det Verket upphöra
från och med det datum då tvisten inrättas.

4. Delning. Du kan reproducera och distribuera kopior av
Verket eller Derivatverken därav i vilket medium som helst, med eller utan
modifieringar, och i Käll- eller Objektformat, förutsatt att Du
uppfyller följande villkor:

(a) Du måste ge alla andra mottagare av Verket eller
Derivatverk en kopia av denna licens; och

(b) Du måste se till att alla ändrade filer har framträdande meddelanden
om att du har ändrat filerna; och

(c) Du måste bibehålla, i Källformen för alla Derivatverk
som Du distribuerar, alla upphovsrätts-, patent-, varumärkes- och
tillskrivningsmeddelanden från Källformen av Verket,
exklusive de meddelanden som ej hänvisar till någon del av
Derivativerken; och

(d) Om Arbetet innehåller en "MEDDELANDE" textfil som en del av dess
distribution, måste alla Derivatverk som du distribuerar
innehålla en läsbar kopia av attributmeddelandena som finns i
en sådan MEDDELANDE-fil, exklusive de meddelanden som inte
hänvisar till någon del av Derivatverken, på minst en
av följande platser: inom en MEDDELANDE-textfil som distribueras
som en del av Derivatverken; inom Källformen eller
dokumentation, om det tillhandahålls tillsammans med Derivatverken; eller,
inom ett meddelande genererad av Derivatverken, om och
var som sådana meddelanden från tredje part normalt visas. Innehållet
i MEDDELANDE-filen är endast för informationssyften och
ändrar inte Licensen. Du kan lägga till Dina egna attributions
-meddelanden inom Derivatverk som Du distribuerar, tillsammans med
eller som ett tillägg till MEDDELANDE-texten från Verket, under förutsättning att
att sådana ytterligare attributmeddelanden inte kan tolkas
som modifiering av licensen.

Du kan lägga till ditt eget copyright-uttalande till dina modifieringar och
kan tillhandahålla ytterligare eller olika licensvillkor för användning
, reproduktion eller distribution av Dina modifieringar, eller
för sådana Derivatverk som helhet, förutsatt att Din användning,
reproduktion och distribution av Verket annars uppfyller
villkoren som anges i denna Licens.

5. Inlämning av Bidrag. Om du inte uttryckligen anger något annat, ska
alla Bidrag som avsiktligt lämnas in för att inkluderas i Verket
av dig till Licensgivaren vara under villkoren för
denna Licens, utan några ytterligare villkor.
Trots vad som anges ovan, kommer inget häri att ersätta eller ändra
villkoren i ett separat licensavtal som du kan ha genomfört
med Licensgivaren angående sådana Bidrag.

6. Varumärken. Denna licens medger inte användning av
varumärken, skyddade namn eller produktnamn tillhörande licensägaren,
förutom vad som krävs för rimligt och vanligt bruk för att beskriva
verkets ursprung och återge innehållet i MEDDELANDET.

Friskrivning av garanti. Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller
skriftligen godkänts, tillhandahåller licensgivaren arbetet (och varje
bidragsgivare tillhandahåller sina bidrag) på en "I BEFINTLIGT SKICK"-BASIS,
UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGON SORT, antingen uttryckliga eller
underförstådda, inklusive men ej begränsat till några garantier eller villkor
för TITEL, MOTVERKAN AV KRÄNKNINGAR, FÖRSÄLJNINGSBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT SYFTE. Du är ensam ansvarig för att fastställa
lämpligheten att använda eller distribuera Verket och ta alla
risker i samband med din utövande av behörigheter enligt denna Licens.

8. Begränsningar av ansvar. Under inga omständigheter och på inga rättsliga grunder,
varken utomkontraktuellt (inklusive vårdslöshet), inomkontraktuellt eller på annan grund,
om inte kravbelagt av gällande lag (såsom avsiktlig och grov
oaktsamhet) eller överenskommet i skrift, ska någon medarbetare hållas
ansvarig till dig för skador, inklusive direkta, indirekta, särskilda,
tillfälliga skador eller följdskador av något slag som uppstår till
följd av denna licens eller på grund av användning eller oförmåga att använda
verket (inklusive men inte begränsat till skador av förlorad goodwill,
avbrott i arbetet, datorkrasch eller fel eller andra
möjliga kommersiella skador eller förluster), även om en sådan medarbetare
har underrättats om möjligheten för sådan skador.

9. Godta garanti eller utökat ansvar. När
arbetet eller derivat av arbetet vidaredistribueras, kan du välja att erbjuda,
och ta ut en avgift för, godkännande av support, garanti, skydd
eller andra åtaganden och/eller rättigheter förenliga med denna
licens. När du godtar sådana åtaganden agerar du emellertid endast
på eget bevåg, inte å någon
annan medarbetares vägnar, och bara om du går med på att skydda,
försvara och se till att varje medarbetare får ansvarsfrihet
orsakade av, eller krav riktade mot, sådan medarbetare på grund
av att du godtog någon sådan garanti eller utökat ansvar.

2. -------------------------------------------------------------------------------

REALM-KOMPONENTER

Denna programvara innehåller komponenter med separata upphovsrätts- och licensvillkor.
Din användning av dessa komponenter omfattas av villkoren för
följande licenser.

För Real-plattformens Extensionkomponent

Realm Platform Extensions-license

Copyright (c) 2011-2017 Realm Inc. All rights reserved

Att distribuera vidare och användning i binär form, med eller utan modifiering, är
tillåtet om följande förutsättningar är uppfyllda:

1. Du samtycker till att inte försöka dekompilera, demontera, demontera eller
på annat sätt upptäcka källkoden från vilken den binära koden härleddes.
Du kan dock komma åt och få en separat licens för det mesta av
källkoden från vilken denna Programvara skapades, på
http://realm.io/pricing/.

2. Distribution i binär form måste återge ovanstående upphovsrättsmeddelande,
denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning i dokumentationen
och/eller i annat material som medföljer distributionen.

3. Varken upphovsrättsinnehavarens namn eller namnen på
bidragsgivarna får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter härledda från den här
programvaran utan specifikt tillstånd, utgivet på förhand.

DENNA MJUKVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSÄGARNA OCH BIDRAGSGIVARNA "SOM DEN ÄR"
OCH UTTALADE ELLER EJ UTTALADE GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
KÖPMANSGARANTIER OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE
RESERVERAR VI OSS MOT. UPPHOVSRÄTTSÄGAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA SKA INTE I NÅGOT FALL ANSES
ANSVARIGA FÖR NÅGON SKADA DIREKT, INDIREKT, OLYCKLIGT, SÄRSKILT, EXEMPLARISKT ELLER
SOM EN KONSEKVENS (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFANDE AV
VAROR ELLER TJÄNSTER SOM SUBSTITUT; FÖRLORAD ANVÄNDNING, DATA, ELLER PROFIT; ELLER AVBROTT I
VERKSAMHETEN) ÄVEN OM DEN ORSAKAS MED TEORI OM ANSVAR, ANTINGEN I
KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER ERSÄTTNINGSRÄTT (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER NÅGOT ANNAT)
SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT AV ANVÄNDNING AV DENNA MJUKVARA, ÄVEN OM MAN UNDERRÄTTATS OM
MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA.

3. -------------------------------------------------------------------------------

EXPORTEFTERLEVNAD

Du förstår att mjukvaran kan innehålla kryptografiska funktioner som kan vara
föremål för exportbegränsningar, och du försäkrar och garanterar att du inte
(i) befinner dig i en jurisdiktion som omfattas av USA:s ekonomiska
sanktioner. (”Förbjuden jurisdiktion”), inklusive Kuba, Iran, Nordkorea,
Sudan, Syrien eller Krim-regionen, (ii) är en person som är listad på någon amerikansk regerings
svartlista (inklusive "The List of Specially Designated Nationals and Blocked
Persons or the Consolidated Sanctions List" som administreras av det amerikanska finansdepartementets
kontor för utländska tillgångar, eller listan "the Denied Persons List"
eller "Entity List" som administreras av det amerikanska handelsdepartementet)
(”Sanktionerad Person”) eller (iii) kontrolleras eller ägs till 50% eller mer av en Sanktionerad
Person.

Du samtycker till att följa alla restriktioner och
regleringar utfärdade av USA:s handelsdepartement eller andra myndigheter inom
U.S.A eller andra tillämpliga länder gällande export, återexport och import. Du samtycker också till att inte överföra,
eller godkänna överföring, direkt eller indirekt, av programvaran till någon
förbjuden jurisdiktion, eller på annat sätt bryta mot någon sådan restriktion eller
reglering.

=============
RxDataSources
=============

**MIT-licensen**
**Copyright © 2015 Krunoslav Zaher**
**Alla rättigheter förbehållna.**

Tillstånd ges härmed, utan avgift, till den person som erhåller en kopia av denna programvara och därmed associerade dokumentationsfiler ("programvaran"), att handla programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsningar av användande, kopiering, ändring, sammanslagning, publicering, distribuering, underlicensiering och/eller försäljning av kopior av programvaran, och rättighet till personer som programvaran är skaffad att göra det, enligt följande villkor:

Notisen om upphovsrätt och notisen om tillstånd ska följa med varje kopia eller större delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR", UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL GARANTIER FÖR FÖRSÄLJNING, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN UPPHOVSMÄNNEN ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT OM DET HANDLAR OM AVTAL, SKADESTÅND ELLER ANNAT SOM UPPSTÅTT FRÅN, PÅ GRUND AV, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANDLINGAR KOPPLADE TILL PROGRAMVARAN.

=======
RxSwift
=======

**MIT-licensen**
**Copyright © 2015 Krunoslav Zaher**
**Alla rättigheter förbehållna.**

Tillstånd ges härmed, utan avgift, till den person som erhåller en kopia av denna programvara och därmed associerade dokumentationsfiler ("programvaran"), att handla programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsningar av användande, kopiering, ändring, sammanslagning, publicering, distribuering, underlicensiering och/eller försäljning av kopior av programvaran, och rättighet till personer som programvaran är skaffad att göra det, enligt följande villkor:

Notisen om upphovsrätt och notisen om tillstånd ska följa med varje kopia eller större delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR", UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL GARANTIER FÖR FÖRSÄLJNING, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN UPPHOVSMÄNNEN ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT OM DET HANDLAR OM AVTAL, SKADESTÅND ELLER ANNAT SOM UPPSTÅTT FRÅN, PÅ GRUND AV, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANDLINGAR KOPPLADE TILL PROGRAMVARAN.

======
Sentry
======

MIT-licensen (MIT)

Copyright © 2015 Sentry

Härmed ges tillstånd, utan avgift, till varje person som erhåller en kopia
av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera
programvaran utan restriktion, inklusive utan begränsning av rättigheterna
att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja
kopior av Programvaran, och ge tillstånd att göra detta till personer som
försetts med Programvaran, på följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och dess tillståndsmeddelanden ska inkluderas i alla
kopior eller substantiella delar av mjukvaran.

PROGRAMVARAN LEVERAS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI I NÅGON FORM, UTTRYCKLIG ELLER
IMPLICERAD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR EN SÄRSKILD SYFTE OCH GARANTIER MOT KRÄNKNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA
SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET ÄR GENOM KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, PÅ GRUND AV,
ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANDRA HANDLINGAR AV
PROGRAMVARAN.

======
Stripe
======

MIT-licensen

Copyright (c) 2011- Stripe, Inc. (https://stripe.com)

Härmed ges tillstånd, utan avgift, till varje person som erhåller en kopia
av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera
programvaran utan restriktion, inklusive utan begränsning av rättigheterna
att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja
kopior av Programvaran, och ge tillstånd att göra detta till personer som
försetts med Programvaran, på följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i
alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

MJUKVARAN TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIG ELLER
UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR FÖRSÄLJNINGSBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH MOTVERKANDE AV INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
FÖRFATTARNA ELLER INNEHAVARNA AV UPPHOVSRÄTTEN VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT KRAV, SKADESTÅND ELLER ANNAT
ANSVAR, VARE SIG DET HANDLAR OM KONTRAKTSMÄSSIGT, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN,
UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA AFFÄRER I
PROGRAMVARAN.

=============
SVProgressHUD
=============

MIT-licens

Copyright (c) 2011-2018 Sam Vermette, Tobias Tiemerding och bidragsgivare.

Härmed ges tillstånd, utan avgift, till varje person som erhåller en kopia
av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera
programvaran utan restriktion, inklusive utan begränsning av rättigheterna
att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja
kopior av Programvaran, och ge tillstånd att göra detta till personer som
försetts med Programvaran, på följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och dess tillståndsmeddelanden ska inkluderas i alla
kopior eller substantiella delar av mjukvaran.

PROGRAMVARAN LEVERAS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI I NÅGON FORM, UTTRYCKLIG ELLER
IMPLICERAD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR EN SÄRSKILD SYFTE OCH GARANTIER MOT KRÄNKNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA
SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET ÄR GENOM KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, PÅ GRUND AV,
ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANDRA HANDLINGAR AV
PROGRAMVARAN.

==========
SwiftyJSON
==========

MIT-licensen (MIT)

Copyright © 2017 Ruoyu Fu

Härmed ges tillstånd, utan avgift, till varje person som erhåller en kopia
av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera
programvaran utan restriktion, inklusive utan begränsning av rättigheterna
att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja
kopior av Programvaran, och ge tillstånd att göra detta till personer som
försetts med Programvaran, på följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i
alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

MJUKVARAN TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIG ELLER
UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR FÖRSÄLJNINGSBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH MOTVERKANDE AV INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
FÖRFATTARNA ELLER INNEHAVARNA AV UPPHOVSRÄTTEN VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT KRAV, SKADESTÅND ELLER ANNAT
ANSVAR, VARE SIG DET HANDLAR OM KONTRAKTSMÄSSIGT, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN,
UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA AFFÄRER I
PROGRAMVARAN.

========
TrustKit
========

MIT-licensen (MIT)

Copyright © 2015 Data Theorem, Inc.

Härmed ges tillstånd, utan avgift, till varje person som erhåller en kopia
av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera
programvaran utan restriktion, inklusive utan begränsning av rättigheterna
att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja
kopior av Programvaran, och ge tillstånd att göra detta till personer som
försetts med Programvaran, på följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i
alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

MJUKVARAN TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIG ELLER
UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR FÖRSÄLJNINGSBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH MOTVERKANDE AV INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
FÖRFATTARNA ELLER INNEHAVARNA AV UPPHOVSRÄTTEN VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT KRAV, SKADESTÅND ELLER ANNAT
ANSVAR, VARE SIG DET HANDLAR OM KONTRAKTSMÄSSIGT, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN,
UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA AFFÄRER I
PROGRAMVARAN.

==================
ADOverlayContainer
==================

* Copyright (c) 2018, Applidium
* Alla rättigheter förbehållna.
* Återdistribuering och användning i källform och binär form, med eller utan
* modifiering, är tillåten under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
*
* * Återdistribuering av källkoden måste behålla ovanstående upphovsrättsmeddelande
*, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
* * Återdistribuering i binär form måste återge ovanstående upphovsrättsmeddelande
*, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning i
* dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.
* * Varken namnet Applidium eller namnen på dess bidragsgivare får
* användas för att verka för eller marknadsföra produkter som härrör från den här programvaran
* utan specifik skriftlig tillåtelse.
*
* DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV STYRANDE OCH BIDRAGSGIVARE ''SOM DEN ÄR'' OCH ALLA
* UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA
* GARANTIERNA FÖR FÖRSÄLJNING OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE
* ÄR FRÅNSAGDA. UNDER INGA HÄNDELSER KAN STYRANDE OCH BIDRAGSGIVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA
* DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, EXEMPLARISKA ELLER KONSEKVENSMÄSSIGA SKADOR
* (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRVÄRV AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER;
* FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINSTER; ELLER STÖRNING AV AFFÄRSVERKSAMHET) HUR DESSA ÄN ORSAKATS OCH
* OAVSETT VILKEN TEORI OM ANSVAR, VARE SIG KONTRAKTERAT, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND
* (INKLUSIVE UNDERLÅTELSE ELLER ÖVRIGT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPKOMMIT GENOM ANVÄNDNING AV DENNA

=========
Normalize
=========

# MIT-Licensen (MIT)

Copyright © Nicolas Gallagher och Jonathan Neal

Behörighet beviljas härmed kostnadsfritt till alla som erhåller en kopia av
denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), för att hantera
Programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheterna till
användning, kopiering, modifiering, sammanfogning, publicering, distribuering, underlicensiering och/eller försäljning av kopior
av Programvaran och för att tillåta personer som Programvaran är utrustad att göra
detta för, på följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och dess tillståndsmeddelanden ska inkluderas i alla
kopior eller substantiella delar av mjukvaran.

PROGRAMVARAN LEVERAS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI I NÅGON FORM, UTTRYCKLIG ELLER
IMPLICERAD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR EN SÄRSKILD SYFTE OCH GARANTIER MOT KRÄNKNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA
SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET ÄR GENOM KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, PÅ GRUND AV,
ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANDRA HANDLINGAR AV
PROGRAMVARAN.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer