Kan jag betala eller använda en kupong om jag inte är ansluten till internet?

Det kan du! Betalningarnas och kupongernas QR-koder kan användas offline och ändras dynamiskt var 30:e sekund för att säkerställa ditt kontos säkerhet. Observera att den lojalitet som uppnås när du gör offline-betalningar endast kommer att visas när du ansluter till internet.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer