Hur vi hanterar klagomål

Det här avsnittet sammanfattar vår handlingsplan för hantering av klagomål, och vad du ska göra om du inte är nöjd med vårt svar.

 

Om du vill framföra ett klagomål om Yoyos tjänster kan du skicka ett meddelande på adressen support@yoyowallet.com från den e-postadress som är knuten till ditt konto, med en kort beskrivning av ditt klagomål, med ordet ”Klagomål” i ämnet. Våra fullständiga klagomålsförfaranden är tillgängliga på förfrågan.


Om du framför ett klagomål kommer vår kundtjänst att bekräfta ditt klagomål via e-post inom tre arbetsdagar. Sedan undersöker de ärendet och skickar ett initialt svar, efter att ha haft kontakt med någon som kan handlägga klagomålet (inklusive, vid behov, ett erbjudande om gottgörelse).

 

Vi strävar efter att lösa alla klagomål inom tre arbetsdagar, men under exceptionella omständigheter kan det ta oss upp till 35 arbetsdagar att undersöka och svara på mer komplexa klagomål. I dessa situationer kommer vi att hålla dig regelbundet informerad om utvecklingen av vår utredning.


Om du inte är nöjd med vårt svar kan du skicka ett e-postmeddelande till support@yoyowallet.com och bifoga det svar som redan har givits. Det e-postmeddelandet kommer då att hänvisas till vår verkställande direktör eller annan relevant ledningsmedlem som kommer att svara via e-post direkt till dig.

Om vi inte kan lösa ditt klagomål på ett tillfredsställande sätt inom en period av 35 arbetsdagar, kan du vara berättigad att hänvisa ditt klagomål till Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR, Storbritannien.

 

The Financial Ombudsman Service är ett oberoende organ som hjälper till att lösa klagomål mellan ”berättigade klagande” och företag som regleras av FCA. Mer information om att hänvisa ett klagomål till Financial Ombudsman Service, inklusive om du är berättigad till det, hittar du påwww.financial-ombudsman.org.uk.

 

Om ditt klagomål specifikt avser dataskydd, se avsnitt 8 i vårt sekretessnotis för hur du kommer i kontakt med oss.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer