Yoyo Wallet Android-licenser

Netflix

RxJava, RxJava-Android

Copyright 2013 Netflix, Inc.

Licenserat under Apache Lincense, version 2.0 ("licensen"); du kan inte använda den här filen förutom i enlighet med denna licens. Du kan skaffa en kopia av licensen på 

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Om inte annat krävs enligt gällande lagstiftning, eller annat bestämts skriftligen, distribueras mjukvaran under denna licens I SIN NUVARANDE FORM, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckligt eller underförstått.
Se licensen för språkets specifika tillstånd och begränsningar under licensen.

Christopher Jenkins

Kalligrafi

Copyright 2013 Christopher Jenkins

Licensierat under Apache-licensen, Version 2.0 ("Licensen");
du får inte använda denna fil på annat sätt än det som anges i Licensen.
Du kan hämta en kopia av Licensen på

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Om det inte krävs av tillämplig lag eller är överenskommet skriftligen, så distribueras mjukvaran under Licensen på "SOM DEN ÄR"-BASIS,
UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, vare sig uttryckligen eller underförstått.
Se Licensen för språket som styr tillstånd och begränsningar under Licensen.

Jake Wharton

Butterknife

Copyright 2013 Jake Wharton

Licensierat under Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen");
du får inte använda den här filen på något sätt som strider mot Licensen.
Du kan få en kopia av Licensen hos

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det ej strider mot gällande rätt, eller skriftligt medgivande lämnats till annat, distribueras den licensierade programvaran "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGRA GARANTIER ELLER BETINGELSER, varken uttryckliga eller underförstådda.
Läs Licensen på ditt specifika språk för att ta del av de medgivanden och begränsningar som Licensen ger.

Fyrkant

Okio, OkHttp, Retrofit, Picasso, Dagger, Otto

Copyright 2012 Square, Inc.

Licensierat under Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen");
du får inte använda den här filen på något sätt som strider mot Licensen.
Du kan få en kopia av Licensen hos

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det ej strider mot gällande rätt, eller skriftligt medgivande lämnats till annat, distribueras den licensierade programvaran "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGRA GARANTIER ELLER BETINGELSER, varken uttryckliga eller underförstådda.
Läs Licensen på ditt specifika språk för att ta del av de medgivanden och begränsningar som Licensen ger.

Hugo Visser

Skåp

Copyright (C) 2013 Qbus B.V.

Licensierad under Apache License, Version 2.0 ("licensen");
du får inte använda den här filen förutom i enlighet med licensen.
Du kan erhålla en kopia av licensen på

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Om det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen, distribueras programvaran under licensen på "SOM DEN ÄR"-BASIS UTAN NÅGRA FORMER AV GARANTIER ELLER VILLKOR, uttryckliga eller underförstådda.
Se licensen för det specifika språket som reglerar tillstånd och begränsningar under licensen.

Android

support-v4

Copyright (C) 2011 The Android Open Source Project

Licensierad under Apache License, Version 2.0 ("licensen");
du får inte använda den här filen förutom i enlighet med licensen.
Du kan erhålla en kopia av licensen på

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Om det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen, distribueras programvaran under licensen på "SOM DEN ÄR"-BASIS UTAN NÅGRA FORMER AV GARANTIER ELLER VILLKOR, uttryckliga eller underförstådda.
Se licensen för det specifika språk som reglerar tillstånd och begränsningar under licensen.

Google

Google Play-tjänster, GSON, libphonenumber

Copyright © 2008-2014 Google Inc.

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen");
du får inte använda den här filen förutom i enlighet med Licensen.
Du kan få en kopia av Licensen på

 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Om inte det krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen kommer programvara som
distribueras under licensen distribueras på en "I BEFINTLIGT SKICK"-BASIS,
UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, antingen uttryckliga eller underförstådda.
Se Licensen för det specifika språk som reglerar behörigheter och
begränsningar under Licensen.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer