Integritetsmeddelande för Yoyo Wallet

Yoyo Wallet Sekretessmeddelande

Senast uppdaterat den: 24 maj 2018

Sekretess & Cookies

Introduktion

När orden "vi", "oss" eller "vår" används i detta dokument är de alla hänvisningar till Yoyo Wallet Limited, ett företag som är etablerat i England och Wales (under företagsregistreringsnummer 08515940) och vars säte är på 78 Whitfield Street, London W1T 4EZ. Yoyo Wallet Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority enligt Electronic Money Regulations 2011 (Firm Ref. 900645) för utfärdande av elektronisk valuta. Du bör också veta att vi är registrerade som en databehandlare hos Storbritanniens Information Commissioner's Office under registreringsnummer ZA019543.

Vi behandlar dina uppgifter med stor försiktighet och vi har skapat det här dokumentet för att du ska kunna se vilka uppgifter vi samlar in, vem som har tillgång till dessa och för vilka syften.

Om du håller på att skapa ett konto eller redan har gjort det, bör du läsa det här dokumentet i samband med våra användarvillkor. Detta dokument ingår inte i användarvillkoren och är inte bindande för dig (det är endast för informationsändamål), men användarvillkoren anger ytterligare rättigheter och skyldigheter du har i anslutning till användningen av våra appar och tjänster.

Vi sammanfattar nedan:

 • de typer av information om dig som vi kan komma att behandla;
 • hur och varför vi behandlar det;
 • vem vi delar det med;
 • hur länge vi behandlar det;
 • dina rättigheter angående informationen vi har om dig; och
 • vad du ska göra om du har några frågor eller klagomål.

Du kan be oss sluta behandla dina uppgifter när som helst genom att meddela oss på adressen data-protection@yoyowallet.com (vissa typer av informationsbehandling och -delning är nödvändiga för att våra tjänster eller delar av dem ska kunna erbjudas, om du ber oss sluta behandla din information kanske vi inte kan erbjuda alla tjänster eller fortsätta erbjuda tjänsterna på samma sätt). Du kan även be oss sluta behandla dina uppgifter genom att stänga ditt konto eller genom att skicka ett meddelande på adressen data-protection@yoyowallet.com. Även om du ber oss att sluta behandla dina uppgifter kan vi ha andra rättsliga skäl till att hantera dem (till exempel för att uppfylla lagstadgade eller föreskrivna skyldigheter eller domstolsbeslut).

Vi uppmuntrar dig att läsa resten av denna policy för att förstå mer om hur din information används.


1. Hur samlar vi in information om dig?

Vi samlar in information om dig när du använder vår webbplats (inklusive huruvida du har registrerat dig för vår e-postlista), om du registrerar ett konto hos oss, använder vår app eller våra tjänster, genomför transaktioner i appen eller använder våra tjänster samt när du kontaktar oss.

Vi kan också få information om dig från någon annan (till exempel från dina bank- eller sociala mediekonton men bara där du har kommit överens om att de kan dela din information). Vi meddelar om detta händer och vi inte behandlar information om dig redan.


2. Vad för information samlar vi in?

2.1 Vi kan komma att behandla följande typer av information om dig:

(a) Uppgifter som kan användas för att identifiera dig. Det kan omfatta yrkestitel, namn, postnummer, e-postadress, mobilnummer, födelsedatum och andra uppgifter som du anger när du skapar ditt konto, loggar in eller när du använder våra tjänster;

(b) data från tredje part. Information som du ger oss tillåtelse att samla in och offentlig information från tredjepartsappar eller webbplatser såsom, men inte begränsat till, banker (och andra finansiella institutioner) och sociala medier;

(c) information om hur du handlar med vår app eller våra tjänster. Detta kan inkludera varorna eller tjänsterna du köper, belöningarna och gåvorna du tjänar och löser in (och när och var du gör det), transaktions-ID, priset du betalar eller rabatten som ges, platsen och tiden för transaktionen och resultatet av den transaktionen. Det kan också innehålla information om prisdragningar och kampanjer du deltar i;

(d) anonymiserat Yoyo Wallet-ID. En unik identitetsmarkör för kunden;

(e) dina önskemål. Information om din användning av appen och våra tjänster inkluderar plats och demografiska uppgifter, språkinställningar, aviseringsinställningar och särskilda inställningar (till exempel om du har en viss försäljare som "favorit");

(f) nätverk, hårdvara och webbsida. Information som vi samlar in från din enhet eller webbläsare när du ansluter till webbsidan eller använder vår app (såsom IP-adress, operativsystem och enhetens identitetsbeteckningar). Detta inkluderar också användingen av kakor som vi kan placera i din webbläsare eller på din enhet för att hjälpa till att samla in information eller förbättra din upplevelse på vår webbplats. För mer information om kakor se vår kakpolicy;

(g) betalningsuppgifter. Lite information om ditt betalkort (de sista fyra siffrorna, typ av kort och sista giltighetsdatum); och

(h) enkäter. Information du har valt att skicka till oss i svar som kundundersökningar och nöjdhetsundersökningar.

 

 

3. Vad använder vi din information till?

3.1 Vi använder din information:

(a) att tillhandahålla våra tjänster. För att göra detta kan vi komma att använda din information för att identifiera dig, information om din användning av våra appar och tjänster, information om dina preferenser och information om din enhet och nätverk. Detta kan inkludera att göra saker såsom:

 • hantering och behandling av din applikation och användning av våra tjänster samt deltagande i eventuella belönings- eller erbjudandeprogram som erbjuds av våra försäljare;
 • behandlar transaktioner som du initierar med våra tjänster;
 • kommunicerar med dig om dina beställningar eller inköp, våra tjänster, ditt konto med oss och för att ge support där du kontaktar oss;
 • kommunicera med dig om alla prisdragningar, belöningar eller erbjudandeprogram du deltar i med hjälp av våra tjänster;
 • underlätta förhandlingarna om sammanslagning, försäljning av företagstillgångar, finansiering, förvärv eller avyttring av hela eller en del av vår verksamhet;
 • rekommenderar saker vi tror att du skulle gilla som outlets i närheten (där du har aktiverat dina platsinställningar), handlare du gillar att handla hos och de saker du gillar att köpa; och
 • bistå med elektroniska kvitton;

(b) för att förbättra våra tjänster. I detta syfte kan vi använda uppgifter såsom din plats och information om hur du använder våra tjänster. Detta kan omfatta följande förfaranden:

 • mäter prestandan på vår app och tjänster;
 • ser till att du använder rätt version av appen för där du är (som att be dig ändra språk- eller platsinställningar);
 • genomför statistiska analyser av hur du och andra användare drar nytta av våra tjänster. Vi har rätt att utföra detta i syfte att förbättra våra tjänster eller för att utveckla nya tjänster, men vi kommer inte att dela statistiska analyser som rör dig personligen med någon annan;
 • tillhandahålla mjukvaruuppdateringar så att de levererar förbättrade funktioner (och gör tjänsterna bättre) eller åtgärdar buggar i mjukvaran;
 • ändra hur vi driver vår verksamhet, organiserar oss och leverera tjänsterna till dig; och
 • personifiera delar av tjänsten enligt dina önskemål, inklusive platser du skulle vilja handla på och varor du skulle vilja köpa;

(c) att kommunicera marknadsföring eller kampanjer till dig eller skicka Insikter (men endast om du har sagt att du vill få denna kommunikation och inte har bett oss att sluta att skicka meddelanden). För att genomföra detta kan vi komma att använda information för att kunna identifiera dig och säkerställa att du är den du uppger dig vara, dina preferenser. Det kan röra information om din enhet och nätverk och information om din användning av våra tjänster. Detta kan innefatta:

 • skickar dig Insikter;
 • skickar meddelanden till dig angående reor, kampanjer eller prisavdrag som erbjuds av oss eller en handlare;
 • anpassa delar av tjänsten till din smak och dina preferenser, inklusive de platser du gillar att handla på och de varor du tycker om att köpa; och
 • skapa personliga kampanjer baserade på dina inköpspreferenser och beteende:

(d) för företagssyften, tillsynssyften och rättsliga syften, som:

 • erhålla och upprätthålla försäkringar;
 • hanterar alla frågor du ställer eller innehåll du lämnar in;
 • tar kontakt om vi behöver informera dig om något, som en ändring i vår policy eller problem med våra appar eller tjänster;
 • hanterar risker (exempelvis, genom att bedöma betalnings- och finansieringsrisker, identifiera, upptäcka och hantera bedrägeri, penningtvätt och andra brott och genomföra rutinkontroller); och
 • att följa alla domstolsbeslut eller tillämpliga lagar, förordningar eller statlig begäran (t.ex. skattemyndigheter) och för att skydda våra rättigheter eller egendom, eller säkerheten eller integriteten i vår verksamhet eller tjänster.

 

4. Hur skyddar vi din information?

4.1 Vi sparar personuppgifter om dig på våra egna premisser och med hjälp av tjänster från tredje part. Vi använder tjänster från tredje part för ett antal av våra funktioner, inklusive att vara värd för vår plattform, att skicka meddelanden från oss, för att tillhandahålla dig supporttjänster (inklusive översättningar från och till engelska språket) och för att genomföra transaktioner vid köp av varor och tjänster.

4.2 Dina personuppgifter kan också behandlas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av vår personal eller personal från våra tredjepartsleverantörer. Sådan personal kan vara verksamma i bland annat tillhandahållandet av dina supporttjänster. Vi kommer dock att överföra dina personuppgifter endast till ett land som Europeiska kommissionen har beslutat är ett land som säkerställer en tillräcklig skyddsnivå eller om vi på annat sätt har försett andra lämpliga skyddsåtgärder för att legitimera sådana dataöverföringar.

4.3 När vi delar dina personuppgifter med tredje part, vidtar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din rätt till integritet upprätthålls i enligt med gällande lagstiftning för personuppgiftsskydd. Genom att dela dina personuppgifter med oss och interagera med tjänsterna, godtar du lagringen, hanteringen och/eller överförandet som beskrivs i paragraferna 1 och 4.2 ovan.

4.4 Om data överförs till ett land där lämpliga skyddsåtgärder måste införas skulle vi gärna informera om sådana skyddsåtgärder på begäran. Du kan kontakta oss för denna information via e-post på data-protection@yoyowallet.com.

4.5 Vi vidtar rimliga åtgärder, inklusive administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder, för att skydda dina personuppgifter från förlust, stöld, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

4.6 Vi lagrar inte kunders kortinformation och tillämpar informationssäkerhetspraxis för att hålla kortdata säkra eftersom de är i transit genom vår app.

(a) När du anger dina kortuppgifter i vår app, krypteras dessa och skickas utan omvägar vidare till vår leverantör av betaltjänster ("PSP").

(b) Vid mottagande av dina uppgifter skickar vår PSP en token (bestående av slumpvisa bokstäver och siffror) och en liten mängd information om ditt betalkort (de sista fyra siffrorna i kortnumret, korttypen och förfallodatum).

(c) Polletten (inte din kortinformation) används sedan för att utföra betalningar för de produkter eller tjänster du köper via vår app.

(d) För att skydda betalningarna använder vi alltid en PCIDSS-lösning för att lagra, behandla och skicka data om ditt betalkort.

(E) Vi förbehåller oss rätten att ändra vår betalningsgateway efter vår egen bedömning, förutsatt att en sådan betalningsgateway uppfyller säkerhetskraven.

 

5. Vem delar vi din data med och varför?

5.1 Överföringar till andra datahanterare

(a) Där du har registrerat dig, en handelsvarumärkesversion av vår app, kan vi dela information om dig, ditt konto och hur du använder tjänsten och den handelsvarumärkta versionen av vår app med den relevanta säljaren.

(b) Vi kan också dela din information med en försäljare för att undersöka och lösa supportproblem du upplever eller där du meddelar oss om ett klagomål om en försäljare eller de varor eller tjänster du köper från dem.

(c) Om du har kopplat ditt bankkonto, betalkort eller kreditkort till ditt konto hpo oss och gett oss samtycke till att dela din information kommer vi att dela information med din bank.

(d) När vi delar din information med vår PSP, din bank eller en Försäljare på detta sätt kommer de att bli en ny databehandlare av din information och kommer att kontakta dig för att informera dig om detta och hur de använder och skyddar din information.

(e) Informationen som vi delar kan inkludera:

 • information som kan användas för att identifiera dig;
 • Information om hur du gör överföringar med hjälp av vår app och våra tjänster;
 • detaljerade överföringsuppgifter;
 • dina preferenser (men bara i relation till den banken eller köparen); och
 • där du har påbörjat ett support-ärende eller meddelat oss om en klagomål mot en handlare eller de varor eller tjänster du köper av dem, typen av ärende eller klagomål.

(f) För att förebygga bedrägerier skickar vi ditt fullständiga namn och ditt postnummer till betaltjänstleverantören när du kopplar ett bank- eller kreditkort till ditt konto hos oss. Vi gör detta för att säkerställa att din personliga information överensstämmer med kortinnehavarens uppgifter, och att du är den rättmätiga kortinnehavaren.

(g) När du betalar med våra tjänster delar vi dina data med PSP:n och de behandlar dina transaktioner. PSP:n kan dela din information med tredje part, inklusive tillsynsmyndigheter, din bank och kortnätverkets operatörer. Om PSP:n delar din information med Mastercard, kommer den att behandla informationen enligt Mastercards bindande företagsregler (som ändras emellanåt och för närvarande finns här: https://www.mastercard.co.uk/content/dam /mccom/global/documents/mastercard-bcrs-february-2017.pdf). Du har rätt att verkställa dessa regler som tredjepartsförmånstagare.

5.2 Information från tredjepartskällor. Vi delar inte personuppgifter som mottagits från tredjepartskällor förutom de som anges i paragraf 1(c) ovan.

5.3 Transaktionsdata. Vi delar transaktionsinformation med de handlare som tar emot betalning eller erbjuder belöningar och erbjudanden på den transaktionen. Vi gör detta så att handlaren kan stämma av sina data vid försäljningsstället med våra data och för att de ska kunna analysera transaktioner. Vi skickar bara denna information med ditt anonymiserade Yoyo Wallet Id - aldrig information som skulle kunna användas för att identifiera dig.

5.4 Anonymiserat Yoyo Wallet-ID:

(a) Vi förser försäljarna med ett unikt Yoyo-plånboks-ID som är kopplat till dig vid sidan av transaktionsdata för att göra det möjligt för försäljaren att förstå betalnings-, belönings- och erbjudandebeteende för en viss kund eller grupp av kunder.

(b) Yoyo Wallet ID:t kan också skickas till tredjeparter som erbjuder betalningstjänster för våra kunder, för att säkerställa för dem och oss att inkommande betalningar överensstämmer med dig och de betalningar du gjort.

5.5 Anonym köpprofil. Återförsäljare vars varumärken saluförs av handlare kan få rapporter med analysresultat utifrån anonymiserade och aggregerade köpdata. Detta för att de ska kunna få bättre insikt i köpmönstren för deras produkter och därmed kunna utforma effektivare marknadsföring och kampanjer. Vi ger dem inte tillgång till underliggande transaktionsuppgifter eller information som kan användas för att identifiera dig på individnivå.

5.6 Finansiell kontoinformation. Denna information finns bara hos leverantören av betalningstjänster. Vi behåller ingen känslig finansiell information om våra kunder.

5.7 Nätverk, hårdvara och webb. Vi kommer inte att dela denna typ av information med tredjeparter förutom när det krävs för att följa eller bistå domstolar, beslut, gällande lag, tillsynsförfrågningar eller brottsliga utredningar.

5.8 Annan användning. Vi kan dela din information med tredje parter, inklusive brottsbekämpande organ för något av följande:

(a) att fullfölja våra åtaganden under användarvillkoren, eller i enlighet med gällande lagstiftning eller regler för betalningsmetoder;

(b) för att bedöma finansiell- och försäkringsrisker, risk för bedrägeri, sektorrisk och kreditrisk;

(c) i samband med något brott mot, eller för att genomdriva Användarvillkoren;

(d) att återkräva skuld eller i relation till din insolvens;

(e) för att utveckla produkter, tjänster och våra system;

(f) att upptäcka, utreda och förebygga bedrägeri eller annat brott;

(g) att svara på förfrågningar från domstolar, brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter; och

(h) för att skydda våra rättigheter, vår integritet och egendom och våra kunders.

5.9 Vi kan också komma att dela din information med:

(a) våra tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörer hjälper oss med saker som betalningsbehandling, webbhotell, dataanalys, informationsteknologi och relaterad infrastruktur, kundservice, e-postleverans och bedrägeribekämpningstjänster. Dessa tredje parter har rätt att använda din information endast vid behov för att tillhandahålla sina tjänster till oss och vi vidtar lämpliga åtgärder för att se till att tredje parter skyddar din information; och

(b) tredjeparter i händelse av omorganisation, sammanslagning, försäljning, gemensam företagsförvärvning, överlåtelse, överföring eller andra dispositioner av alla eller några delar av vårt företag, våra tillgångar eller våra aktier (inklusive i samband med eventuell konkurs eller liknande förfaranden). Vi ska sträva efter att säkerställa att sådana tredjeparter är konfidentiellt bundna gällande sådan information.


6. Hur länge hanterar vi dina uppgifter?

6.1 I de flesta fall behandlar vi din information endast så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna eller tills du stänger ditt konto eller ber oss att sluta behandla din information.

6.2 Du kan be oss att sluta behandla din information eller ändra hur vi använder den genom att:

(a) ändra inställningar i vår app (för att påverka ändringar av saker som dina platsinställningar, språkinställningar, inställningar för meddelanden, tillgång till din kontaktlista); eller

(b) annars, genom:

 • e-posta data-protection@yoyowallet.com; eller
 • skriva till oss på Customer Support (Data Protection), Yoyo Wallet Limited, 78 Whitfield Street, London W1T 4EZ.

6.3 Det finns dock undantag. Vi kan ha andra lagliga grunder till att behandla dina uppgifter (till exempel för att följa lagstadgade skyldigheter, regleringsskyldighetet eller domstolsbeslut). Till exempel kan vi behöva behålla dina personliga uppgifter under en längre period (normalt upp till sex år efter att du stänger ditt konto eller ber oss sluta behandla uppgifterna, men detta kan variera beroende på var du använder tjänsten) för att följa gällande lag, skatteskyldighetet eller regleringskrav. Detta kan gälla information om överföringar du gör, när och var du gör överföringar samt informationen vi sparar om dig för att förebygga bedrägerier och brott. Om vi sparar dina uppgifter på detta sätt kommer vi att avsluta andra typer av behandling och vi kommer att fortsätta att skydda informationen.


7. Dina rättigheter

7.1 Du kan begära att få en kopia av den personliga information vi har lagrat om dig, dess ursprung och eventuella mottagare, samt syftet med all databehandling som gjorts. Kontakta oss för mer information via e-post på adressen data-protection@yoyowallet.com med rubriken ”Begäran om dataåtkomst”.

7.2 Du kan rätta, begränsa vår användning av eller begära att vi raderar dina persondata närsomhelst via e-post till data-protection@yoyowallet.com med rubriken “Datasubjekt begär ändring”.

7.3 Om du har några frågor om detta dokument eller om hur vi använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

(a) mejla data-protection@yoyowallet.com; eller

(b) skriva till oss på Customer Support (Data Protection), Yoyo Wallet Limited, 78 Whitfield Street, London W1T 4EZ.


8. Klagomål

8.1 Vill du skicka ett klagomål angående hur vi behandlar din information, vänligen kontakta oss via

(a) skicka e-post till data-protection@yoyowallet.com; eller

(b) skriva till oss på Customer Support (Data Protection), Yoyo Wallet Limited, 78 Whitfield Street, London W1T 4EZ.

8.2 Dataskyddsmyndigheten överser dataskyddet och säkerhetsfrågor i Storbritannien, och du har rätten att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndighetens kontor när som helst gällande hur vi använder din information. Du hittar mer information på ico.org.uk, men vi skulle uppskatta möjligheten att bemöta dina frågor innan du kontaktar dataskyddsmyndigheten.

 

9. Uppdatering av vårt Sekretessmeddelande

9.1 Vi kan uppdatera detta integritetsmeddelande emellanåt. När vi gör det publicerar vi den nya versionen på vår webbplats och ber dig acceptera den nya versionen nästa gång du använder vår app.

 

10. Cookie

10.1 Du kan ställa in din webbläsare (och via inställningar på vissa mobila enheter) så att kakor i webbläsaren inte godkänns, eller så att du meddelas när webbläsaren placerar eller använder kakor. Om du blockerar kakor kan delar av vår app eller våra tjänster bli otillgängliga eller sluta fungera som de ska. För mer information om de kakor som vi använder kan du läsa vår kakpolicy.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer