Licenser för Yoyo Wallet iOS

Alamofire

Copyright (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

 

Tillstånd ges härmed, utan kostnad, till alla personer som innehar en kopia av denna mjukvara och därmed förknippade dokumenterade filer ("mjukvaran"), att använda mjukvaran utan begränsningar, inklusive rätten att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av mjukvaran, och att tillåta personer för vilka mjukvaran skapas för att göra detta, i enlighet med följande villkor:

 

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller betydande delar av programvaran.

 

MJUKVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKT ELLER IMPLICERAD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA SYFTEN OCH UNDVIKANDE AV KRÄNKNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA ANSVARA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET HANDLAR OM AVTAL, FÖRSEELSE ELLER ANNAT, SOM UPPSTÅR IFRÅN, I ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANDLINGAR I MJUKVARAN.

 

 

 

CryptoSwift Copyright (C) 2014 Marcin Krzyżanowski <marcin.krzyzanowski@gmail.com> Denna programvara tillhandahålls "som den är", utan någon uttalad eller underförstådd garanti. Under inga omständigheter kan författarna hållas ansvariga för någon skada som uppkommer till följd av användandet av denna programvara.

Tillstånd ges till alla att använda mjukvaran oavsett syfte, däribland reklamtillämpning, och att ändra den och vidaredistribuera den fritt, med följande restriktioner:

 

- Originalet för denna programvara får inte förvrängas; du får inte hävda att du skrivit det ursprungliga programmet. Om du använder denna programvara i en produkt krävs ett erkännande i produktdokumentationen.

- Ändrade källversioner måste vara tydligt märkta och får inte tolkas som att vara originalmjukvaran.

- Detta meddelande får inte tas bort eller ändras från någon källa eller binär distribution.

 

 

DZNEmptyDataSet MIT-Licensen (MIT)

Copyright (c) 2014 Ignacio Romero Zurbuchen, DZN Labs, iromero@dzen.cl

Tillstånd ges härmed, utan kostnad, till alla personer som innehar en kopia av denna mjukvara och därmed förknippade dokumenterade filer ("mjukvaran"), att använda mjukvaran utan begränsningar, inklusive rätten att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av mjukvaran, och att tillåta personer för vilka mjukvaran skapas för att göra detta, i enlighet med följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

 

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON SLAGS GARANTI, UTTRYCKLIGT ELLER IMPLICERAD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAD TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR EN SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET HANDLAR OM AVTALSMÄSSIGA, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANDLINGAR I PROGRAMVARAN.

 

 

 

Kingfisher MIT-licens (MIT)

Copyright © 2015 Wei Wang

 

Tillstånd ges härmed, utan kostnad, till alla personer som innehar en kopia av denna mjukvara och därmed förknippade dokumenterade filer ("mjukvaran"), att använda mjukvaran utan begränsningar, inklusive rätten att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av mjukvaran, och att tillåta personer för vilka mjukvaran skapas för att göra detta, i enlighet med följande villkor:

 

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller betydande delar av programmet.

 

MJUKVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKT ELLER IMPLICERAD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA SYFTEN OCH UNDVIKANDE AV KRÄNKNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA ANSVARA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET HANDLAR OM AVTAL, FÖRSEELSE ELLER ANNAT, SOM UPPSTÅR IFRÅN, I ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANDLINGAR I MJUKVARAN.

 

 

 

OAStackView Copyright © 2015 Omar Abdelhafith <o.arrabi@me.com>

 

Tillstånd ges härmed, utan kostnad, till alla personer som innehar en kopia av denna mjukvara och därmed förknippade dokumenterade filer ("mjukvaran"), att använda mjukvaran utan begränsningar, inklusive rätten att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av mjukvaran, och att tillåta personer för vilka mjukvaran skapas för att göra detta, i enlighet med följande villkor:

 

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller betydande delar av programvaran.

 

MJUKVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKT ELLER IMPLICERAD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA SYFTEN OCH UNDVIKANDE AV KRÄNKNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA ANSVARA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET HANDLAR OM AVTAL, FÖRSEELSE ELLER ANNAT, SOM UPPSTÅR IFRÅN, I ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANDLINGAR I MJUKVARAN.

 

 

 

Resultat MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) 2014 Rob Rix

 

Tillstånd ges härmed, utan kostnad, till alla personer som innehar en kopia av denna mjukvara och därmed förknippade dokumenterade filer ("mjukvaran"), att använda mjukvaran utan begränsningar, inklusive rätten att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av mjukvaran, och att tillåta personer för vilka mjukvaran skapas för att göra detta, i enlighet med följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

 

MJUKVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKT ELLER IMPLICERAD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA SYFTEN OCH UNDVIKANDE AV KRÄNKNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA ANSVARA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET HANDLAR OM AVTAL, FÖRSEELSE ELLER ANNAT, SOM UPPSTÅR IFRÅN, I ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANDLINGAR I MJUKVARAN.

 

 

 

RxSwift

**MIT License**

**Copyright © 2015 Krunoslav Zaher**

**Alla rättigheter förbehållna.**

 

Behörighet beviljas härmed kostnadsfritt till alla som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), för att hantera programvaran utan begränsning, inklusive rättigheterna att utan begränsning använda, kopiera, ändra, sammanfoga , publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran och tillåta personer för vilka programvaran är utrustad att göra detta, på följande villkor:

 

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller betydande delar av programmet.

 

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON SLAGS GARANTI, UTTRYCKLIGT ELLER IMPLICERAD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAD TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR EN SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET HANDLAR OM AVTALSMÄSSIGA, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANDLINGAR I PROGRAMVARAN.

 

 

 

SSKeychain

Copyright (c) 2010-2014 Sam Soffes, http://soff.es

 

Tillstånd beviljas härmed kostnadsfritt till alla personer som erhåller en kopia av den här programvaran och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), för att hantera Programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning av rättigheterna till att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran och för att tillåta de personer vilka Programvaran är utrustad att göra detta för, på följande villkor:

 

Ovanstående copyright-meddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller betydande delar av mjukvaran.

 

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON FORM AV GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. UPPHOVSMÄNNEN ELLER RÄTTIGHETSINNEHAVARNA ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR KRAV, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT OM DET GÄLLER INOMOBLIGATORISKT, UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅND ELLER ANNAT, SOM GRUNDAS PÅ, AV ELLER KOPPLAT TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER PÅ ANNAT SÄTT BERÖR PROGRAMVARAN.

 

 

 

SVProgressHUD

Copyright (c) 2011-2016 Sam Vermette, Tobias Tiemerding och bidragsgivare.

 

Härmed ges tillstånd, utan avgift, till varje person som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att hantera programvaran utan restriktion, inklusive utan begränsning av rättigheterna att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran, och ge tillstånd att göra detta till personer till vilka Programvaran är så skaffad att göra detta, på följande villkor:

 

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

 

MJUKVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKT ELLER IMPLICERAD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA SYFTEN OCH UNDVIKANDE AV KRÄNKNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA ANSVARA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET HANDLAR OM AVTAL, FÖRSEELSE ELLER ANNAT, SOM UPPSTÅR IFRÅN, I ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANDLINGAR I PROGRAMVARAN.

 

En annan licens kan gälla andra resurser i detta paket, inklusive Freepik-ikoner. Konsultera deras respektive header för villkoren för deras individuella licenser.

 

 

 

SwiftyJSON

MIT License (MIT)

 

Copyright © 2014 Ruoyu Fu

 

Tillstånd beviljas härmed kostnadsfritt till alla som erhåller en kopia av den här programvaran och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), för att använda Programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning av rättigheterna till att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran och för att tillåta personer till vilka Programvaran är utrustad att göra detta för, på följande villkor:

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller ansenliga delar av mjukvaran.

 

MJUKVARAN TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR FÖRSÄLJNINGSBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH MOTVERKANDE AV INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTARNA ELLER INNEHAVARNA AV UPPHOVSRÄTTEN VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT KRAV, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG DET HANDLAR OM ETT KONTRAKTSMÄSSIGT, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA AFFÄRER I PROGRAMVARAN.

 

 

 

mixpanel-iphone

Copyright 2013 Mixpanel, Inc.

 

Licensiering enligt Apache-licensen, version 2.0 ("licensen");du får inte använda detta verk utom enligt licensen. Du kan hämta en kopia av licensen nedan, eller på:

 

   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 

Om det inte krävs av tillämplig lag eller är överenskommet i skrift, distribueras mjukvaran under licensen "SOM DEN ÄR", UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, vare sig uttryckta eller underförstådda. Se licensen för just det språk som styr tillåtelser och begränsningar under licensen.

 

Apache-licens

Version 2.0, Januari 2004

                        http://www.apache.org/licenses/

 

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ANVÄNDNING, KOPIERING OCH DISTRIBUERING

 

   1. Definitioner.

 

"Licens" innebär de regler och villkor som gäller för att använda, reproducera och distribuera i enlighet med sektionerna 1 till 9 i detta dokument.

 

"Licensgivare" betyder upphovsrättsinnehavare eller den enhet som auktoriserats av den upphovsrättsinnehavare som delger licensen.

 

"Juridisk enhet" betyder föreningen mellan den agerande enheten och alla andra enheter som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med den enheten. I denna definition avses med "kontroll" (i) makten, direkt eller indirekt, att orsaka ledning eller ledning av en sådan enhet, vare sig det är genom avtal eller på annat sätt, eller (ii) ägande av femtio procent (50 %) eller mer av de utestående aktierna, eller (iii) fördelaktigt ägande av en sådan enhet.

 

"Du" (eller "Din") betyder en enskild eller Juridisk Enhet som utövar behörigheter som beviljats genom denna Licens.

"Käll"-form innebär den form som föredras för att göra ändringar, inklusive, men inte begränsat till källkod för programvara, dokumentationskälla, och konfigurationsfiler.

"Objekt"-form avser vilken form som helst som härrör från mekanisk omvandling eller översättning av en Källform, inklusive men inte begränsat till kompilerad objektkod, genererad dokumentation och konverteringar till andra mediatyper.

 

Med "Verk" ska avses det upphovsrättsliga verket, oavsett om det är i käll- eller objektsform, tillgängliggjort under Licensen, som indikerats av en notis om upphovsrätt, inkluderad eller medföljande verket (ett exempel ges i bilagan nedan).

 

Med "Härldedda verk" menas ett verk, oavsett om det har käll- eller objektsform, som baseras på (eller härleds från) Verket och där bearbetningarna, kommentarerna, vidareutvecklingarna, eller andra ändringar som helhet utgör ett originellt upphovsrättsligt verk. Enligt denna Licens, omfattar inte Härledda verk, verk som förblir åtskilda från, eller endast länkar till (eller anknyter till namnet) till kopplingen till, Verket och därav Härledda verk.

 

      Med "bidrag" menas ett verk av en författare, även originalversionen av verket och modifieringar eller tillägg till verket, eller derivat av verket, som avsiktligt skickas in till licensägaren för att införlivas i verket av upphovsrättsägaren eller av en individ eller juridisk person som är behörig att skicka in å upphovsrättsägarens vägnar. Vad gäller denna definition betyder "inskickad" någon form av elektronisk, verbal, eller skriftlig kommunikation som skickas till licensägaren eller dess representanter, inklusive men inte begränsat till kommunikation i elektroniska postlistor, kontrollsystem för källkod och system för problemspårning som styrs av, eller åt, licensägaren i syfte att diskutera och förbättra verket, men exkluderar kommunikation som är uttryckligen märkt eller på annat sätt av upphovsrättsägaren skriftligt angiven som "Ej bidrag."

 

      "Medarbetare" ska betyda licensägare och individuell eller juridisk entitet å vars vägnar ett bidrag har mottagits av licensägaren och därefter införlivats i arbetet.

 

2. Beviljande av copyrightlicens. I enlighet med villkoren för denna licens ges härmed alla bidragsgivare dig en livslång, världsomspännande, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig copyrightlicens att återskapa, vidareutveckla, publicera publikt, offentligt utföra, underlicensiera och distribuera verket och sådana härledda verk i käll- eller objektform.

 

3. Tilldelande av patentlicens. Enligt villkoren i denna licens tilldelas du av varje bidragsgivare härmed en evig, världsomspännande, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig (utom enligt vad som anges i detta stycke) patentlicens att tillverka, låta tillverka, använda, erbjuda till försäljning, sälja, importera och på annat sätt överföra verket, där sådan licens endast gäller för de patentkrav som är licensierbara av sådana bidragsgivare som av nödvändighet gör intrång av deras bidragsgivare ensamma eller genom en kombination av deras bidrag till det verk ett sådant bidrag gjordes. Om du inleder en patenträttstvist mot någon part (inklusive ett motkrav eller rättsprocess) och hävdar att verket eller ett bidrag som ingår i verket utgör direkt eller delvis licensintrång, upphör alla patent som beviljats dig enligt denna licens från och med det datum en sådan process inleds.

 

4. Vidareförmedling. Du kan återskapa och vidareförmedla kopior av verket eller härledda kopior av detta i valfritt medium, med eller utan ändringar, och i käll- eller objektsform, förutsatt att du uppfyller följande villkor:

 

      (a) Du måste ge alla andra mottagare av arbetet eller derivat av arbetet en kopia på denna licens; och

 

(b) Alla modifierade filer måste vara tydligt märkta så att det framgår att du ändrat filerna; och

 

      (c) Du måste ha kvar, i källförteckningen till varje derivat av verket som du distribuerar, all copyright, patent, varumärke, och attribution från källförteckningen till verket, med undantag för meddelanden som inte tillhör någon del av derivaten av verket; och

 

(d) Om Arbetet innehåller en "MEDDELANDE" textfil som en del av dess distribution, måste alla Derivatverk som du distribuerar innehålla en läsbar kopia av attributmeddelandena som finns i en sådan MEDDELANDE-fil, exklusive de meddelanden som inte hänvisar till någon del av Derivatverken, på minst en av följande platser: inom en MEDDELANDE-textfil som distribueras som en del av Derivatverken; inom Källformen eller dokumentation, om det tillhandahålls tillsammans med Derivatverken; eller, inom ett meddelande genererad av Derivatverken, om och var som sådana meddelanden från tredje part normalt visas. Innehållet i MEDDELANDE-filen är endast för informationssyften och ändrar inte Licensen. Du kan lägga till Dina egna attributionsmeddelanden inom Derivatverk som Du distribuerar, tillsammans med eller som ett tillägg till MEDDELANDE-texten från Verket, under förutsättning att sådana ytterligare attributmeddelanden inte kan tolkas som modifiering av licensen.

 

Du kan lägga till ditt eget copyright-uttalande till dina modifieringar och kan tillhandahålla ytterligare eller olika licensvillkor för användning, reproduktion eller distribution av Dina modifieringar, eller för sådana Derivatverk som helhet, förutsatt att Din användning, reproduktion och distribution av Verket annars uppfyller villkoren som anges i denna Licens.

 

5. Inlämning av bidrag. Om du inte uttryckligen anger något annat, kommer alla bidrag som avsiktligen lämnats in för inkludering i verket av dig till licensgivaren att bli föremål för villkoren i denna licens, utan ytterligare villkor. Oaktat ovanstående ska inget här i ersätta eller ändra villkoren för någon separat licensöverenskommelse du kan ha gjort med licensgivaren angående sådana bidrag.

 

6. Varumärken. Denna licens ger inte rättighet att använda licensgivarens varumärkes- namn, kännetecken, tjänstetecken eller produktnamn utom då detta krävs för rimlig och normal användning för att beskriva verkets ursprung och reproduktion av innehållet i NOTERA-filen.

 

7. Ansvarsfriskrivning för garanti. Om så inte krävs av lagen eller enligt skriftlig överenskommelse tillhandahåller licensgivaren verket (och alla bidragsgivare tillhandahåller sina bidrag) "som det är", UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, vare sig uttalade eller underförstådda, utan begränsning, utan garantier eller begränsningar av något slag för TITEL, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET, eller ANPASSAD FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. Du är ensam ansvarig för att avgöra lämpligheten i att använda eller vidarebefordra verket och antar all risk associerad med ditt utnyttjande av tillståndet enligt denna licens.

 

8. Begränsningar av ansvar. Under inga omständigheter och på inga rättsliga grunder, varken utomkontraktuellt (inklusive vårdslöshet), inomkontraktuellt eller på annan grund, om inte kravbelagt av gällande lag (såsom avsiktlig och grov oaktsamhet) eller överenskommet i skrift, ska någon medarbetare hållas ansvarig till dig för skador, inklusive direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga skador eller följdskador av något slag som uppstår till följd av denna licens eller på grund av användning eller oförmåga att använda verket (inklusive men inte begränsat till skador av förlorad goodwill, avbrott i arbetet, datorkrasch eller fel eller andra möjliga kommersiella skador eller förluster), även om en sådan medarbetare har underrättats om möjligheten för sådan skador.

 

9. Acceptera garanti eller ytterligare ansvar. När du distribuerar Verket eller derivatverk därav, kan du välja att erbjuda och ta ut en avgift för, godkännande av support, garanti, skadestånd eller andra ansvarsskyldigheter och/eller rättigheter som är förenliga med denna licens. Men när du accepterar sådana skyldigheter kan du agera endast för din egen räkning och under ditt eget ansvar, inte för någon annan Bidragsgivares räkning, och endast om du samtycker till att ersätta, försvara och hålla varje Bidragsgivare fri från något ansvar som uppstår av, eller anspråk som hävdas mot sådan Bidragsgivare på grund av att du accepterar sådan garanti eller ytterligare ansvar.

 

   SLUT PÅ VILLKOR

 

BILAGA: Hur Apache License appliceras på ditt verk.

 

      För att använda Apache-licensen i ditt arbete, bifogar du följande textmassa, och fyller i din egen information i fälten som omges av hakparenteser "[]". (Ha inte med hakparenteserna!) Texten ska omges av lämplig kommentarssyntax för filformatet. Vi rekommenderar också att ett fil- eller klassnamn och en beskrivning av syftet inkluderas på samma "utskrivna sida" som copyrightmeddelandet för enklare identifiering i tredjepartsarkiv.

 

   Copyright [åååå] [namn på ägaren av copyright]

 

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen"); du får inte använda den här filen förutom i enlighet med Licensen. Du kan få en kopia av Licensen på

 

       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 

Om inte annat krävs enligt gällande lagstiftning, eller annat bestämts skriftligen, distribueras mjukvaran under denna licens I SIN NUVARANDE FORM, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckligt eller underförstått. Se licensen för språkets specifika tillstånd och begränsningar under licensen.

 

================================================================================

 

_MPTweakBindObserver.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. All rights reserved.

_MPTweakBindObserver.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. All rights reserved.

MPTweak.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

MPTweak.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. All rights reserved.

MPTweakInline.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. All rights reserved.

MPTweakInline.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. All rights reserved.

MPTweakInlineInternal.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

MPTweakStore.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Alla rättigheter förbehålls.

MPTweakStore.m Copyright © 2014, Facebook, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

 

Delning och användning i käll- och binära former, med eller utan modifiering,

är tillåtna under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

 

* När källkoden delas vidare måste ovanstående upphovsrättsmeddelande behållas, detta

lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.

 

 

* Vidarebefordringar i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande,

den här listan med villkor och den följande friskrivningen i dokumentationen

 

och/eller annat material som följer med distributionen.

 

* Varken namnet Facebook eller namnen på dess medarbetare kan användas för att

 

verka för eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan specifik

tidigare skriftlig tillåtelse.

 

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA "SOM DEN ÄR" OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR FÖRSÄLJNING OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ÄR FRÅNSAGDA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, EXEMPLARISKA ELLER KONSEKVENSMÄSSIGA SKADOR

INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER;

 

FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINSTER; ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) HUR DE ÄN UPPKOMMIT, OCH ENLIGT ALLA TYPER AV ANSVAR, KONTRAKTUELLT, STRIKT ANSVAR ELLER UTOMKONTRAKTUELLT (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) SOM UPPKOMMER PÅ NÅGOT SÄTT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV DENNA MJUKVARA, ÄVEN OM INFORMATION GETTS OM MÖJLIGHETERNA FÖR SÅDAN SKADA.

 

 

 

pop

BSD-licens

 

För Pop-mjukvara

 

Copyright © 2014, Facebook, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

 

Återdistribuering och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

 

* Vidaredistribution av källkod måste bibehålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande varningstext.

 

* Vidaredistribution i binär form must återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista på villkor och följande varningstext i dokumentationen och/eller andra material som medföljer.

 

* Varken namnet Facebook eller namnen på dess samarbetspartners får användas för att stödja eller marknadsföra produkter som härletts från denna mjukvara utan särskilt skriftligt tillstånd.

 

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV COPYRIGHTINNEHAVARE OCH BIDRAGSGIVARE "SOM DET ÄR", OCH ALLA UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH PASSANDE FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL FÖRNEKAS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA COPYRIGHTINNEHAVARNA ELLER BIDRAGSGIVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, SPECIELL, AVSKRÄCKANDE ELLER FÖLJDSKADA, (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INFÖRSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSGODS ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV FUNKTION, DATA ELLER VINST; ELLER AVBROTT I VERKSAMHET) HUR DET ÄN HAR UPPSTÅTT OCH ENLIGT NÅGON ANSVARSPRINCIP, VARE SIG ENLIGT AVTAL, ANSVAR ELLER FÖRSEELSE (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT GENOM ANVÄNDANDE AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM MAN UPPLYSTS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA.

 

 

 

realm-cocoa

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

1. Apache License version 2.0

2. Realm-komponenter

3. Exportöverensstämmelse

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Apache-licens

Version 2.0, Januari 2004

                        http://www.apache.org/licenses/

 

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ANVÄNDNING, KOPIERING OCH DISTRIBUERING

 

   1. Definitioner.

 

"Licens" innebär de regler och villkor som gäller för att använda, reproducera och distribuera i enlighet med sektionerna 1 till 9 i detta dokument.

 

"Licensgivare" betyder upphovsrättsinnehavare eller den enhet som auktoriserats av den upphovsrättsinnehavare som delger licensen.

 

      Med "juridisk person" menas den agerande entiteten tillsammans med andra entiteter som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med den entiteten. För syftena med definitionen betyder "kontroll" (i) makten, direkt eller indirekt, att styra eller leda sådan entitet, med kontrakt eller något annat, eller (ii) att man äger femtio procent (50 %) eller mer av aktierna i bolaget, eller (iii) att man indirekt äger sådan entitet.

 

      Med "Du" (eller "Din") avses en individ eller juridisk person nyttjar tillstånd som beviljats enligt denna licens.

 

Med "Käll"-form menas den gängse form som används för att göra ändringar, inklusive men ej begränsat till programvarans källkod, dokumentationskällor, samt konfigurationsfiler.

 

      Med "Objektform" ska menas alla resultat av någon form av mekanisk transformation eller översättning av en källform, inklusive men inte begränsat till kompilerad objektkod, genererad dokumentation och konvertering till andra mediatyper.

 

      Med "verk" menas ett arbete av en författare, antingen i käll- eller objektsform, som tillgängliggörs under licensen enligt ett copyrightmeddelande som inkluderas i eller bifogas arbetet (ett exempel ges i appendixet nedan).

 

"Härledda verk" innebär alla typer av verk, i käll- eller objektsform, som är baserade på (eller härledda från) verket och för vilka redaktionella ändringar, annotationer, utarbetningar eller andra ändringar som helhet representerar ett originellt upphovsmannaskap. I denna licens avses att härledda verk inte ska inkludera verk som är åtskilda från, eller endast länkade (eller bundna enligt namn) till verkets gränssnitt och därav härledda verk.

 

Med "Bidrag" ska menas allt arbete som författats, inklusive originalversionen av verket och alla ändringar eller tillägg till det verket eller verk härledda därav, som är medvetet inlämnade till licensutgivaren för inkludering i verket av copyright-innehavaren eller av en individ eller juridisk företrädare godkänd att lämna in på uppdrag av copyrightinnehavaren. För tillämpningen av denna definition betyder "inlämnad" all form av elektronisk, verbal eller skriftlig kommunikation som skickats till licensutgivaren eller dess representanter, inklusive, men inte begränsat till kommunikation på elektroniska e-postlistor, kontrollsystem för källkod, och felsökningssystem som hanteras av, eller på uppdrag av licensutgivaren med avsikt att diskutera och förbättra verket, men exklusive kommunikation som är märkt på ett misstänkt sätt eller på annat sätt skriftligen angivet av copyright-innehavaren som "Inte ett bidrag."

 

Med "Bidragsgivare" avses Licensgivare och varje enskild eller Juridisk Enhet från vilka ett Bidrag har mottagits av Licensgivaren och därefter införlivats i Verket.

 

2. Beviljande av copyrightlicens. I enlighet med villkoren för denna licens ges härmed alla bidragsgivare dig en livslång, världsomspännande, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig copyrightlicens att återskapa, vidareutveckla, publicera publikt, offentligt utföra, underlicensiera och distribuera verket och sådana härledda verk i käll- eller objektform.

 

3. Beviljande av patentlicens. Med förbehåll för villkoren för denna licens, ger varje Bidragsgivare härmed en evig, världsomspännande, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig (förutom såsom anges i detta avsnitt) patentlicens till Dig för att göra, få gjort, använda, erbjuda att sälja, sälja, importera och på annat sätt överföra Verket, där en sådan licens endast gäller för de patentkrav som är licensierade av en sådan Bidragsgivare som nödvändigtvis kränks av deras specifika Bidrag eller genom en kombination av deras Bidrag med det Verk som sådana Bidrag bidrog till. Om Du inleder patenträttstvist mot någon enhet (inklusive ett korsanspråk eller motkrav i en stämning) som hävdar att Verket eller ett bidrag som ingår i Verket utgör en direkt eller bidragande patentintrång, kommer alla patentlicenser som beviljats Dig enligt denna licens för det Verket att avslutas från och med det datum då tvisten inleds.

 

4. Vidaredistribution. Du får återskapa och distribuera kopior av verket eller härledda verk i alla medium, med eller utan modifieringar, och i käll- eller objektform, förutsatt att du uppfyller följande villkor:

 

      (a) Du måste ge alla andra mottagare av arbetet eller derivat av arbetet en kopia på denna licens; och

 

(b) Alla modifierade filer måste vara tydligt märkta så att det framgår att du ändrat filerna; och

 

(c) Du måste behålla, i Källformen för alla Derivatverk som du distribuerar, alla upphovsrätts-, patent-, varumärkes- och attributmeddelanden från Källformen för Verket, exklusive de meddelanden som inte hänvisar till någon del av Derivatverken; och

 

(d) Om verket inkluderar en "NOTICE"-textfil som en del av dess distribution måste alla härledda verk som du förmedlar inkludera en läsbar kopia av de erkännanden som finns i NOTICE-filen, exklusive de erkännande som inte rör någon del av de härledda verken, på minst en av följande platser: inuti en NOTICE-textfil som förmedlas som en del av de härledda verken; inuti källkoden eller dokumentationen, om den förmedlas tillsammans med de härledda verken; eller, på en synlig plats som genereras av de härledda verken, om och närhelst sådana tredjepartserkännanden normalt framträder. Innehållet i NOTICE-filen är endast i syfte att ge information, och det ändrar inte licensen. Du kan lägga till ditt eget erkännande i de härledda verken som du förmedlar, tillsammans med eller som ett tillägg till NOTICE-filen, förutsatt att sådana ytterligare erkännanden inte kan anses ändra licensen.

 

Du kan lägga till ditt eget copyright-uttalande med dina modifieringar och kan tillhandahålla ytterligare eller andra licensvillkor för användning, reproduktion eller distribution av dina modifieringar, eller för sådana Derivatverk i sin helhet, förutsatt att Din användning, reproduktion och distribution av arbetet i övrigt uppfyller villkoren som anges i denna Licens.

 

5. Bifogande av erkännanden. Om du inte tydligt anger annat, ska alla erkännanden som medvetet bifogats för inkludering i verket av dig till licensgivaren vara i enlighet med de regler och villkor som nämns i denna licens, utan några ytterligare regler och villkor. Oaktat vad som anges ovan ska inget häri åsidosätta eller ändra villkoren i något separat licensavtal som du har gjort upp med licensgivaren gällande sådana erkännanden.

 

6. Varumärken. Denna licens ger inte rättighet att använda licensgivarens varumärkes- namn, kännetecken, tjänstetecken eller produktnamn utom då detta krävs för rimlig och normal användning för att beskriva verkets ursprung och reproduktion av innehållet i NOTERA-filen.

 

7. Ansvarsfriskrivning gällande garanti. Om inte annat krävs enligt gällande lagstiftning, eller annat bestämts skriftligen, distribueras verket av licensgivaren (och varje medarbetare bifogar sina erkännanden) I SIN NUVARANDE FORM, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckligt eller underförstått, utan begränsningar, garantier eller villkor gällande TITEL, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. Du är själv ansvarig för att bedöma lämpligheten i användning och spridning av verket och är ansvarig för eventuella risker som härrör från din användning av tillstånden under denna licens.

 

8. Begränsningar av ansvar. Under inga omständigheter och på inga rättsliga grunder, varken utomkontraktuellt (inklusive vårdslöshet), inomkontraktuellt eller på annan grund, om inte kravbelagt av gällande lag (såsom avsiktlig och grov oaktsamhet) eller överenskommet i skrift, ska någon medarbetare hållas ansvarig till dig för skador, inklusive direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga skador eller följdskador av något slag som uppstår till följd av denna licens eller på grund av användning eller oförmåga att använda verket (inklusive men inte begränsat till skador av förlorad goodwill, avbrott i arbetet, datorkrasch eller fel eller andra möjliga kommersiella skador eller förluster), även om en sådan medarbetare har underrättats om möjligheten för sådan skador.

 

9. Acceptera garanti och ytterligare ansvar. Vid vidarebefordran av verket eller vidareutveckling därav, kan du välja att erbjuda, och ta ut en avgift för, godkännande av support, garanti, skadestånd eller andra ansvarsåtaganden och/eller rättigheter i enlighet med denna licens. Dock kan du genom att acceptera sådana åtaganden enbart agera för egen del och för dina egna åtaganden, inte å en annan bidragsgivares vägnar, och bara om du åtar dig att gottgöra, försvara och hålla alla bidragsgivare skadeslösa för allt ansvar orsakat av, eller krav ställda mot, sådan bidragsgivare som följd av att du accepterat en sådan garanti eller ytterligare ansvar.

 

   SLUT PÅ VILLKOR

 

BILAGA: Hur Apache License appliceras på ditt verk.

 

För att förse ditt verk med Apache-licensen, lägg till följande standardtext, med klamrar "[]" runt fälten ersatt av din egen identitetsinformation. (Ta inte med klamrarna!) Texten bör ramas in med för filformatet lämplig kommentarssyntax. Vi rekommenderar också att fil- eller klassnamn och syftesbeskrivning inkluderas på samma "skrivna sida" som copyrighttexten för enklare identifiering inom tredje-partsarkiv.

 

   Copyright {yyyy} {name of copyright owner}

 

Licensierat under Apache License, version 2.0 (”licensen”); du kan inte använda denna fil förutom i enlighet med licensen. Du kan skaffa en kopia av licensen på

 

       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 

Om inte det krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen distribueras programvara som distribueras under licensen på en "I BEFINTLIGT SKICK"-BASIS, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGON SORT, antingen uttryckliga eller underförstådda. Se Licensen för det specifika språket som reglerar behörigheter och begränsningar under licensen.

 

 

REALM-KOMPONENTER

 

Denna mjukvara innehåller komponenter med separata upphovsrättsliga och licensenliga villkor.Din användning av dessa komponenter sker i enlighet med reglerna och villkoren i följande licenser.

 

För Realm Core-komponenten

 

  Realm Core Binary-licens

 

  Copyright (c) 2011-2014 Realm Inc Alla rättigheter förbehållna

 

Vidareförmedling och användning i binär form, med eller utan ändringar, är tillåtet när följande villkor uppfylls:

 

1. Du samtycker till att inte försöka dekompilera, montera isär, demontera eller på annat sätt utforska källkoden från vilken den binära koden härletts. Du kan dock få tillgång till och erhålla en separat licens för största delen av källkoden från vilken denna programvara skapats, på http://realm.io/pricing/.

 

2. Vidaredistribution i binär form must återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista på villkor och följande varningstext i dokumentationen och/eller andra material som medföljer.

 

3. Varken upphovsrättsinnehavarens namn eller namnen på dess samarbetspartners får användas för att stödja eller marknadsföra produkter som härletts från denna mjukvara utan särskilt skriftligt tillstånd.

 

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGANDE PARTER "I BEFINTLIGT SKICK" OCH NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAD TILL, DE IMPLICERADE GARANTIERNA FÖR KÖPVÄRDE OCH ANVÄNDNING FÖR EN SÄRSKILDA UTVECKLING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGANDE PARTER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, EXEMPLIFIERANDE ELLER KONSEKVENTA SKADOR (INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, FÖRVÄRV AV UTBYTBARA VAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLUST AV ANVÄNDBARHET, DATA ELLER VINST; VERKSAMHETSAVBROTT) OAVSETT ORSAK OCH TEORI OM ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSENLIGHET, STRIKT ANSVAR, ELLER FÖRSEELSE (GENOM OAKTSAMHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT GENOM ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN VID ANVISNING AV SKADERISKERNA.

EFTERLEVNAD AV EXPORT

 

Du förstår att mjukvaran kan innehålla kryptografiska funktioner som kan vara föremål för exportrestriktioner, och du intygar att du inte befinner dig i ett land som Förenta staterna förbjuder export till eller har embargo mot, däribland Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syren och Krim, och att du inte står med på handelsmyndighetens lista över sanktionsdrabbade individer, overifierad part eller har samröre med entitet med restriktioner.

 

Du samtycker till att följa alla export-, återexport- och importbegränsningar och regler från Department of Commerce eller andra myndigheter i USA eller andra tillämpliga länder. Du samtycker också till att inte överföra eller godkänna överföringen av, direkt eller indirekt, programvaran till något förbjudet land, inklusive Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien eller Krim-regionen, eller till någon person eller organisation på eller anknuten till handelsdepartementets förteckningar över nekade personer, overifierade parter eller begränsade enheter eller på annat sätt bryter mot sådana begränsningar eller förordningar.

 

 

 

stripe-ios

MIT-licensen

 

Copyright (c) 2011- Stripe, Inc. (https://stripe.com)

 

Tillstånd beviljas härmed kostnadsfritt till alla som erhåller en kopia av den här programvaran och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), för att använda Programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning av rättigheterna till att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran och för att tillåta personer till vilka Programvaran är utrustad att göra detta för, på följande villkor:

 

Ovanstående copyrightmeddelande och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i alla kopior eller betydande delar av programvaran.

 

PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS "SOM DET ÄR", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTI FÖR SÄLJBARHET, PASSANDE FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHTINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON FORDRAN, SKADA ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG GENOM KONTRAKTSÅTGÄRD, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDANDE ELLER ANDRA HANDLINGAR I PROGRAMVARAN.

 

 

 

ReactiveCocoa

**Copyright (c) 2012 - 2016, GitHub, Inc.**

**Alla rättigheter förbehållna.**

 

Behörighet beviljas härmed kostnadsfritt till alla som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), för att hantera Programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheterna till användning, kopiering, modifiering, sammanfogning, publicering, distribuering, underlicensiering och/eller försäljning av kopior av Programvaran och för att tillåta personer som Programvaran är utrustad att göra detta för, på följande villkor:

 

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller betydande delar av programmet.

 

PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS "SOM DET ÄR", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTI FÖR SÄLJBARHET, PASSANDE FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHTINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON FORDRAN, SKADA ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG GENOM KONTRAKTSÅTGÄRD, FÖRSEELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDANDE ELLER ANDRA HANDLINGAR I PROGRAMVARAN.

 

 

 

Moya

MIT License (MIT)

 

Copyright © 2015 Artsy, Ash Furrow

 

Tillstånd beviljas härmed kostnadsfritt till alla som erhåller en kopia av den här programvaran och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), för att använda Programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning av rättigheterna till att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran och för att tillåta personer till vilka Programvaran är utrustad att göra detta för, på följande villkor:

 

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i allakopior eller väsentliga delar av Programvaran.

 

MJUKVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKT ELLER IMPLICERAD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA SYFTEN OCH UNDVIKANDE AV KRÄNKNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA ANSVARA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET HANDLAR OM AVTAL, FÖRSEELSE ELLER ANNAT, SOM UPPSTÅR IFRÅN, I ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANDLINGAR I

MJUKVARA.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer