Villkor för Yoyo Wallets användarkonto

NYA ANVÄNDARVILLKOR GÄLLER FRÅN DEN 1 JUNI 2019

https://www.yoyowallet.com/legal/gb/terms-conditions.html

 

Senast uppdaterad den: 23:e augusti 2017

 

Kontovillkor för konsument

1. Introduktion

1.1 Detta är villkoren som gäller för ditt Yoyo-kundkonto hos oss (("Konto") och för betalningen, beställning, kampanjinformation och andra tjänster, inklusive kundkort (som definieras i stycke 6.3), vi tillhandahåller i samband med ditt konto (gruppvis, "Yoyo-tjänster"), om du väljer att utnyttja dem via någon av våra mobilapplikationer inklusive (föremål för stycke 1.4) vår Yoyo Wallet-app och/eller Jump-app eller någon ersättningsapp eller ytterligare app (var och en, en "Yoyo App"). Genom att registrera dig för ett konto och genom att använda någon av Yoyo-tjänsterna samtycker du till att uppfylla dessa villkor som utgör ett juridiskt avtal mellan dig och oss. Du bör skriva ut en kopia av dessa villkor för framtiden.

1.2 Användning av Yoyoappen är föremål för vårt Avtal om slutanvändarlicens för Yoyoapp. Användning av din personliga information styrs av vårt Uttalande om öppenhet.

1.3 Ditt konto drivs och Yoyo-tjänsterna tillhandahålls av Yoyo Wallet Limited (Yoyo, vi, oss och vår). Se Om oss för mer information om vilka vi är.

1.4 Om du använder en handlarversion av Yoyo-appen, drivs ditt konto, och appen av Yoyo, men vi har inget ansvar för några erbjudanden, reklamkampanjer, belöningar, varor eller tjänster som erbjuds av eller köps från handlaren. Om särskilda villkor gäller för ditt användande av handlarens version av Yoyo-appen kommer dessa att finnas tillgängliga via en länk i appen och din användning av handlarversionen av Yoyo-appen blir föremål för dessa separata villkor, och inte detta dokument. Du får bara använda handlarversionen av Yoyo-appen för erbjudanden, belöningar, varor eller tjänster som erbjuds av eller köps från den handlaren om inget annat anges i några separata villkor som gäller för din användning av handlarversionen av Yoyo-appen.

2.              Registrering och öppnande av konto

2.1 För att använda Yoyo-tjänster måste du registrera dig hos Yoyo och konfigurera ett konto genom att fylla i den kontoregistreringsinformation som begärs. Att öppna ett konto är gratis. Du behöver bara registrera dig en gång och du får inte försöka öppna mer än ett konto.

2.2 För att registrera dig måste du uppfylla följande minimikriterier:

(a) Du måste vara en person som agerar för din egen räkning, i din egen personliga egenskap (och inte som ett företag eller på uppdrag av ett företag eller annan organisation);

(b) Din fasta adress måste vara i ett land i Europeiska unionen.

(c) Du måste vara minst 16 år gammal (eller äldre än vad som krävs för att binda dig rättsligt till dessa villkor enligt lokal lag i ditt land);

(d) Du måste ha en riktig e-postadress som du har tillgång till och som du kollar regelbundet; och

(e) Du får inte ha ett konto hos oss redan, och får inte utan vårt föregående medgivande tidigare ha haft ett konto som vi stängde.

Det är ditt ansvar att se till att du uppfyller alla ovannämnda minimikrav innan du väljer att registrera dig hos oss. Genom att göra detta bekräftar du att du uppfyller alla minimikrav.

2.3 För att registrera dig måste du uppge fullständiga, exakta och aktuella kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, och om du väljer att koppla ett betalkort (enligt definitionen i paragraf 5.1), ditt fullständiga namn, födelsedatum och postnummer, och om du väljer att koppla ett kundkort (enligt definitionen i paragraf 6.3), numret på kortets framsida. Du ansvarar för informationen du lämnar. Du måste skyndsamt uppdatera informationen i ditt konto online om någon uppgift ändras. Du kan ändra din e-postadress när du är inloggad på kontot. Behöver du ändra personuppgifter skriver du till support@yoyowallet.com. Du måste också meddela oss skyndsamt via e-post till support@yoyowallet.com om du inte längre uppfyller minimikraven för konto som anges ovan.

2.4 Öppnandet av ett konto måste alltid godkännas av oss, och vi förbehåller oss rätten, att efter eget tycke, avböja en ansökan om att få öppna ett Konto, utan att ange skäl därtill. Om vi godkänner din ansökan, kommer du att få ett meddelande från oss.

2.5 Vi förbehåller oss rätten, efter egen bedömning, att utföra kontroller (inklusive kontroller hos kreditbedömningsföretag) i syfte att verifiera din identitet. Genom att godkänna dessa villkor, godkänner du att vi gör detta.

2.6 Genom att registrera dig godkänner du vår användning av din information såsom anges i vårt Uttalande om öppenhet inklusive, utan begränsning, tillåter oss att använda, dela och släppa all information som levereras till oss av dig enligt nedan:

(a) För alla tredjeparter, inklusive brottsbekämpande myndigheter och kreditupplysningsfirmor:

  • i syfte att göra det som krävs av oss enligt villkoren eller tillämplig lag;
  • för att fastsälla finansiella risker och försäkringsrisker;
  • i samband med brott mot eller för att verkställa, dessa villkor;
  • att återkräva skuld eller i relation till din insolvens;
  • för att utveckla Yoyos tjänster och våra system
  • för att förhindra eller upptäcka bedrägeri eller brott;
  • under en undersökning vi eller en tredje part gör av en olaglig handling; och/eller
  • när det gäller informationssäkerhet, risken för bedrägeri, sektorrisk och kreditrisk;

(b) För att uppfylla kraven enligt regelverket kan vi komma att göra periodiska sökningar, och tillhandahålla information om dig till kreditupplysningsföretag eller bedrägeriförebyggande företag för att hantera och besluta om deras förhållande eller presumtiva förhållande med dig. Sådan information kan användas av kreditgivare för att fatta beslut om dig och de som du har finansiella kopplingar till. Vi kan även komma att granska dig och dina företagsaffärer (inklusive utan begränsat till elektroniska medel) för att övervaka att du följer dessa villkor. Var medveten om att en länk mellan dig och någon du har ett gemensamt konto eller liknande finansiell koppling med kommer att registreras hos ett kreditupplysningsföretag och skapa en "finansiell koppling". Alla sådana finansiellt kopplade parters information kommer att tas hänsyn till i framtida ansökningar tills du eller någon av dem lämnar en “meddelande om upphörande av koppling” till kreditupplysningsföretaget.

3.              Komma åt och använda ditt konto

3.1 När du registrerar ett konto hos oss ombeds du att uppge din e-postadress och skapa ett lösenord ("användaruppgifter"). Det lösenord du skapar (inklusive om du uppdaterar ditt lösenord då och då) måste vara ett "starkt" lösenord, som man inte kan gissa sig till, till exempel ditt födelsedatum. Det är avgörande och ett villkor för användning av Yoyos tjänster att du ser till att din användaruppgifter är säker och konfidentiell. Du är den enda auktoriserade användaren av ditt konto, och i enlighet med detta får du inte avslöja din användaruppgifter för någon annan. Du bör inte skriva upp din e-postadress och lösenord tillsammans på samma ställe, och du måste se till att ingen ser (eller hör) när du använder dina användaruppgifter.

3.2 Så länge korrekt användardata anges vid inloggningen på ditt Konto, utgår vi ifrån att är du själv som loggar in och du kommer att hållas ansvarig för sådan användning (inklusive transaktioner). Du är skyldig att omedelbart meddela oss genom att e-posta support@yoyowallet.com om du upptäcker eller misstänker att dina Användaruppgifter eller den mobila enhet där du laddat ned Yoya-appen/apparna har förlorats, tappats bort eller stulits, eller att någon annan fått del av dina Användaruppgifter eller att dina Användaruppgifter eller ditt Konto använts olovligen. Innan dess, kommer ditt konto inte att vara säkert. Vänligen notera att det finns flera bestämmelser i våra Betalningsvillkor som behandlar ditt och Yoyos ansvar för otillåtna betalningar från ditt Konto.

3.3 Användaruppgifter utgör vår egendom och vi förbehåller oss rätten att ändra eller byta ut dem, eller kräva att du gör det, när som helst om vi så önskar.

3.4 Du måste sluta använda och måste ta bort dina användaruppgifter när du stänger ditt konto, oavsett anledning.

3.5 Du får endast använda ditt Konto för ditt eget icke-kommersiella, personliga bruk (och inte åt någon annan eller för någon annans räkning) och endast för godkända och lagliga ändamål (i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar). Du skall inte använda ditt Konto i samband med någon lotteri- eller spelverksamhet, för att främja bedräglig eller annan olaglig aktivitet, för att utge dig för att vara en annan person, eller på ett sätt som är skadligt för Yoyo, dess Försäljare, användare eller andra tredje parter;

3.6 För att följa rättsliga krav och för att skydda dig gäller vissa viktiga regler för användningen av ditt konto, inklusive begränsningar gällande hur mycket du kan spendera genom kontot, och dessa regler finns i våra betalningsvillkor.

3.7 Vi kan inte garantera Yoyo-tjänsternas kontinuerliga eller oavbrutna driftbarhet (eftersom detta beror på ett antal faktorer utanför vår kontroll) och det kan finnas perioder med driftstopp för underhåll och uppgraderingsarbete (oavsett om det är schemalagt eller oplanerat). Eftersom Yoyo inte kontrollerar säkerheten på Internet eller andra nätverk du använder för att komma åt Yoyo-tjänsterna är Yoyo inte ansvarigt för säkerheten av information som du väljer att kommunicera med Yoyo medan den överförs eller för data som går förlorad under överföringen.

3.8 Du är ensam ansvarig för att införskaffa och underhålla datorn, smartphonen och övrig utrustning som du använder för att få åtkomst till Yoyo-tjänsterna och för att betala för sådan utrustning och eventuella telekommunikationsavgifter.

3.9 Du samtycker till att Yoyo är fritt att använda alla kommentarer, information eller idéer som finns i all kommunikation du skickar till Yoyo utan kompensation, bekräftelse eller betalning till dig för något syfte, inklusive men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och tjänster och skapa, ändra eller förbättra Yoyo-tjänsterna, Yoyo-appen eller andra produkter eller tjänster. För att undvika tvivel kommer all sådan information att anses av Yoyo vara icke-konfidentiell och icke-ägandeberättigad, och du samtycker till att sådan information kan användas av oss utan någon begränsning överhuvudtaget.

4. Försäljare och vår roll

4.1 Yoyo-tjänsterna låter dig använda Yoyo-appen för att betala från ditt konto (se Betalning med ditt konto) för produkter och tjänster som erbjuds, då och då, av de tredjepartsföretag (företag och privatpersoner) som samtycker med oss att acceptera betalningar från kontoinnehavare hos Yoyo Wallet ("säljare"). Du får endast använda ditt konto för köp i god tro av varor och/eller tjänster som erbjuds i säljarens vanliga verksamhet. Yoyo-tjänsterna får inte användas för transaktioner där du begär kontanter tillbaka från en säljare eller för att tillhandahålla kontantförskott.

4.2 Vi är inte en säljare, leverantör eller auktionör av någon av de produkter eller tjänster som erbjuds av Försäljare. Vi tillhandahåller bara ett verktyg och en plattform för dig att göra betalningar i Försäljarnas butiker eller andra lokaler och, i den utsträckning Yoyo-appen tillåter dig att göra det, att göra beställningar med och göra betalningar till vissa Försäljare via Yoyo-appen själv (sammanfattat "Transaktioner"), om du väljer att göra det. Om du gör en betalning från ditt konto med Yoyo-appen kommer du att köpa från den relevanta Försäljaren och inte från Yoyo. Du bör se till att du har klart för dig vem Försäljaren är. Vi garanterar inte någon Försäljares identitet. Avtalsförhållandet i samband med försäljningen av de relevanta produkterna och/eller tjänsten/tjänsterna kommer endast att vara mellan dig och den relevanta Försäljaren. Vi är inte part i kontraktet.

4.3 Den relevanta Försäljaren är ensam ansvarig för den eller de relevanta produkterna och/eller tjänsterna som du köper och betalar för, och all relaterade produkt/tjänstebeskrivningar, försäljning, utbud, leverans, kundförfrågan, omsorg efter försäljning eller klagomål efter försäljning, och även för alla erbjudanden och kampanjer som den annonserar eller kör. Försäljaren ansvarar också själv för de relevanta leverans- och tjänstevillkoren för utbudet eller tjänsterna som gäller och, med förbehåll för punkt 23.3, för att se till att du är medveten om och accepterar dem. Vi har inga kontraktsförpliktelser gentemot dig och du har inga kontraktsrättigheter gentemot oss angående några produkter eller tjänster som du betalar för med ditt konto i Yoyo-appen.

4.4 Vi har ingen auktoritet eller inflytande när det gäller att lösa tvister du kan ha med någon säljare och du samtycker till att inte involvera oss i någon sådan tvist. Men om vi, utan att vara skyldiga att göra det, ingriper för att hjälpa till att lösa en tvist som rör en transaktion eller för göra en goodwill-gest (till exempel utfärda en återbetalning), gör vi detta å den berörda säljarens vägnar och det påverkar inte och utvidgar inte vår begränsade roll som beskrivs i paragraf 4.2.

5.              Betala med ditt konto

5.1 För att göra betalningar med ditt konto måste du länka ett betalkort (betalkort eller kreditkort) som du vill använda för transaktioner ("betalkort") till ditt konto. Ditt betalkort måste vara utfärdat i ditt namn av en bank i Storbritannien eller en bank inom EU, alternativt hypotek eller annan erkänd finansiell institution. och måste vara giltig och ej upphört att gälla. Du kan bara ha ett betalkort registrerat vid varje given tidpunkt. Du måste omedelbart uppdatera din kontoinformation eller maila support@yoyowallet.com om du vill byta betalkort. Om du kopplar ett betalkort till ditt konto kommer vi kanske försöka att verifiera dess information genom att göra en kreditering eller reservera en liten summa pengar på det. Vi ansvarar inte för de avgifter du ådrar dig från din betalkortsleverantör som ett resultat av att vi vidtar dessa steg.

5.2 Ytterligare viktiga regler rörande betalning med ditt konto anges i våra betalningsvillkor.

5.3 Betalning från ditt Konto med hjälp av Yoyo-appen görs av dig i den aktuella Försäljarens butik eller andra platser, eller i den utsträckning som Yoyo-appen tillåter dig att placera beställningar med och göra betalningar till vissa Försäljare via Yoyo-appen, från själva Yoyo-appen.

5.4 För att möta de nödvändiga kraven på betalningssäkerhet kommer vi alltid att använda en PCI DSS-kompatibel betalningsport för att lagra, bearbeta och överföra dina betalkortdata. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår betalningsport efter eget gottfinnande, förutsatt att sådana betalningsportar uppfyller dessa säkerhetskrav.

5.5 Du kan komma åt information gällande dina senaste överföringar och annan information som gäller din kontoanvändning genom att logga in på kontot eller kontakta oss på adressen support@yoyowallet.com om du vill begära ett utdrag över dina överföringar för en viss period. Du godkänner att du granskar dina överföringar genom ditt konto i stället för att få regelbundna utdrag via e-post.

5.6 Vi hanterar ditt konto under tiden det är öppet, men du är ensam ansvarig för att skapa och spara en förteckning av alla överföringar och annan information gällande din användning av Yoyo-appen och ditt konto. Efter att kontot stängts har vi ingen skyldighet att behålla kopior av eller ge tillgång till information från kontot.

6. Erbjudanden och kampanjer; externa länkar

6.1 Försäljare kan då och då ha särskilda erbjudanden och kampanjer gällande sina produkter och tjänster (till exempel gratis gåvor, rabatter, rabatter vid flerköp eller "lojalitetspoäng" och liknande system) där du kan förtjäna "belöningar" och vi kan (i enlighet med vårt öppenhetsavtal) förmedla summerad information om dessa till dig genom Yoyo-appen. Den aktuella försäljaren (inte Yoyo) är den ansvariga. Om du får en summering av något sådant erbjudande eller sådan kampanj genom Yoyo-appen garanterar vi inte att du nödvändigtvis uppfyller kraven för att delta i den, och du bör kontrollera (med den aktuella försäljaren) att du förstår för vem erbjudandet eller kampanjen är tillgänglig, vad du måste göra (om något) för att delta, hur länge kampanjen pågår (till exempel kan det finnas ett stängningsdatum eller poäng som kan behöva lösas in under en särskild tidsperiod) och eventuella andra villkor som bestäms i den aktuella kampanjens regler och villkor.

6.2 Den aktuella handlaren är ansvarig för alla erbjudanden och kampanjer den har. Handlaren är också ensamt ansvarig för villkoren i kampanjen och för att se till så att du är medveten om dem. Handlare kan besluta att upphöra med ett erbjudande eller en kampanj närsomhelst.

6.3 Försäljare kan utfärda fysiska lojalitetskort som drivs av Yoyo för att samla in lojalitetspoäng, stämplar eller liknande vid deltagande försäljningsställen genom att skanna QR-koden på säljarens försäljningsställe (”Lojalitetskort”). För att kunna se och lösa in eventuella belöningar som samlats in på ett lojalitetskort måste du registrera lojalitetskortet när du gör inställningar på ditt konto genom att ange kortnumret på kortets framsida på begäran. Om du inte gör det kommer du inte att kunna använda några belöningar som samlats in på kortet. Du kan inte registrera ett lojalitetskort efter att du har skapat ditt konto och du kan bara registrera ett lojalitetskort totalt (inte per säljare) när du gör inställningar på ditt konto. När ditt lojalitetskort är registrerat kommer din lagrade lojalitetsbalans att tillämpas på ditt konto. Belöningar kan fortsätta samlas in genom att skanna QR-koden på det registrerade lojalitetskortet vid försäljningsstället eller genom att använda Yoyo-appen. Belöningar kan endast ses genom att logga in på ditt konto och kan bara lösas in genom att använda Yoyo-appen på säljarens försäljningspunkt.

6.4 Kundkort ges ut av den handlare som identifieras på kortet (inte Yoyo) för att användas hos handlare som har deltagande outlets och förblir deras egendom för alltid. Det är inte ett kreditkort, betalkort eller debitkort. Du kan inte överföra ditt kundkort, eller belöningar som du samlat med det, till en annan person. Du är ansvarig för att förvara ditt kort på ett säker sätt. Kundkort kan inte ersättas eller omregistreras av någon anledning (inklusive förlust, stöld eller skada) och den bonus som samlats på kundkortet går förlorad om den inte var registrerad.

6.5 Som beskrivs i paragraferna 6.1 och 6.2 ovan är det berörd handlare (inte Yoyo) som lyfter fram alla erbjudanden och kampanjer den kör, inklusive lojalitetsprogram och kundkort som utges, och berörd handlare är ensam ansvarig för villkoren i kampanjerna och för att se till att du är medveten om dem. Handlare kan välja att sluta ge ut eller godta kundkort närsomhelst och alla poäng på kundkortet går förlorade om det inte var registrerat vid tillfället.

6.6 Alla immateriella rättigheter för ett kundkort och allt innehåll på det (inklusive text, grafik, bilder, varumärken och loggor) ägs av handlare, oss eller deras eller våra licensinnehavare.

6.7 Förutom i den utsträckning som uttryckligen anges i dessa villkor gör vi eller ger vi ingen garanti för noggrannhet, fullständighet, valuta, korrekthet, tillförlitlighet, integritet, kvalitet, lämplighet för ändamål eller originalitet för något lojalitetskort eller något innehåll på något lojalitetskort, och i den utsträckning som tillåts enligt lag utesluts härmed alla underförstådda garantier, villkor eller andra bestämmelser av något slag.

6.8 Under paragraf 6.10 nedan, godkänner du och samtycker till att du kan upphöra att vara berättigad att fortsätta delta i de pågående erbjudanden eller kampanjer som drivs av en säljare som du tidigare har deltagit i och eventuell belöning på ditt konto från den säljaren upphör omedelbart att gälla om:

(a)ditt konto är stängt, oavsett anledning, men det erbjudandet eller den kampanjen kräver att deltagarna är nuvarande innehavare av Yoyo Wallet-konton; eller

(b) (enligt paragraf 6.9) berörd köpman upphör att vara en köpman som går med på att ta emot betalningar eller lösa in belöningar från innehavare av Yoyo Wallet; eller

(c) handlaren upphör med erbjudandet eller kampanjen av någon anledning.

Vi kommer inte att ansvara för någon nackdel eller besvikelse som du kan drabbas av till följd av ditt fortsatta deltagande i någon säljares erbjudanden eller marknadsföring och/eller upphörande av utfärdande eller accepterande av lojalitetskort under dessa omständigheter. Detta påverkar inte transaktioner som redan slutförts.

6.9 Den vidkommande handlaren är ensam ansvarig (enligt eget omdöme) för att göra eventuella alternativa arrangemang som är nödvändiga för att du ska kunna ta del av det aktuella erbjudandet eller kampanjen, inklusive utgivande eller accepterande av kundkort, om de så önskar.

6.10 Yoyo-appen/apparna kan då och då innehålla länkar till externa sidor, som kan innehålla länkar till tredjepartserbjudanden och kampanjer. Vi är inte ansvariga för innehållet på dessa sidor, eller för något som erbjuds av dem, och vi garanterar inte att de kommer att finnas tillgängliga kontinuerligt. Att vi inkluderar länkar till sådana externa sidor innebär inte att vi stödjer deras operatörer eller företrädare.

6.11 Om du använder en version av Yoyo-appen med en Handlares varumärke, och den Handlaren säger upp sitt avtal med oss om att acceptera betalningar från Yoyo Wallets kontoinnehavare, och Handlaren istället avtalar med en tredje part för betaltjänster, istället för Yoyo Wallet, kan Handlaren (om denne så önskar) medge att du även fortsatt får ta del av aktuellt erbjudande eller kampanj. Men detta sker då enligt nya villkor som hanteras av den ersättande tjänsteleverantören. Vi ansvarar inte i något avseende för dina affärer med den ersättande tjänsteleverantören. Den här paragrafen är inte tillämplig på din användning av Yoyo-appen som inte bär en Handlares varumärke.

7.              Avgifter

7.1 Du ansvarar för alla avgifter på ditt konto. Om du har frågor angående avgifter på ditt konto (inklusive om du inte känner igen vissa avgifter) bör du kontakta oss via e-post på support@yoyowallet.com

8. Ändringar av dessa villkor

8.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor emellanåt. Vi kommer att meddela dig om alla ändringar, inklusive information om när de träder i kraft, genom meddelanden på ditt konto och/eller genom meddelanden i appen eller meddelanden till den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Vi kommer också att be om ditt samtycke till ändringen/ändringarna (till exempel genom att klicka på en bekräftelsesknapp eller länk). Om du ger ditt samtycke kommer ändringarna att träda i kraft på det angivna datumet, alltid under förutsättning att, för vissa ändringar där vi enligt lag är skyldiga att ge dig minst två månaders varsel, det datum som anges för dessa ändringar kommer att återspegla det meddelandets krav och sådana ändringar kommer inte att träda i kraft innan dess, även om du samtycker före detta datum.

8.2 När vi har meddelat dig om en ändring av dessa villkor, gör vi antagandet att du samtycker och du anses ha accepterat de uppdaterade villkoren vid det angivna datumet för dessas ikraftträdande, såvida du inte avslutar ditt Konto. Ovanstående gäller även om du inte lämnar godkännande enligt efterfrågad metod (till exempel, genom att klicka på en knapp eller en länk för godkännande). Du kan avsluta ditt konto omedelbart, och utan avgift, när som helst innan ändringen eller ändringarna träder i kraft.

8.3 Genom att ladda ner och/eller använda Yoyo-appen samtycker du till att ta emot elektronisk kommunikation och meddelanden från Yoyo. Du samtycker till att varje meddelande, avtal, avslöjande eller annan kommunikation som vi skickar till dig elektroniskt kommer att uppfylla alla juridiska kommunikationskrav, inklusive att sådan kommunikation är skriftlig.

9. Serviceavstängning och stängning av konto

9.1 Vi kan då och då tillfälligt stänga ned driften av vilken Yoyo-tjänst som helst (helt eller delvis) om vi misstänker att ditt konto används i samband med otillåtna, bedrägliga eller olagliga aktiviteter eller att säkerheten för ditt konto har äventyrats.

9.2 När en avstängning betyder att du inte kan göra betalningar eller uttag från ditt konto som det står i våra betalningsvillkor, kommer vi omedelbart att meddela dig skälet till avstängningen, såvida inte lagen förbjuder det.

9.3 Du kan när som helst stänga ditt konto utan straff genom att skicka ett mail till support@yoyowallet.com } och bekräfta att du stänger ditt konto och slutar använda Yoyo-tjänsterna och Yoyo-appen eller Yoyo-apparna.

9.4 Vi kan stänga ditt konto eller sluta erbjuda Yoyos tjänster när som helst med minst två månaders förvarning.

9.5 Vi kan, med eller utan förhandsbesked, stänga ditt konto om:

(a) du inte längre uppfyller de minimikrav för behörighet som anges i punkt 2.2; eller

(b) du använder ditt konto i samband med bedrägliga eller olagliga aktiviteter; eller

(c) du har brutit mot paragraferna 2.1 eller 3.5 eller dina obligationer under paragraf 3.1 gällande att hålla dina användaruppgifter säkra och konfidentiella och inte avslöja dem för någon annan.

9.6 Om du har brutit mot dessa villkor kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser vara lämpliga. Ett sådant regelbrott kan leda till att vi, utan förvarning, kan vidta någon eller alla av dessa åtgärder:

(a) utfärda en varning till dig;

(b) rättsliga åtgärder mot dig för förlust och skada orsakad av läckan (inklusive återbetalning av alla betalningar om du använde ditt konto på ett bedrägligt sätt och/eller använder ett betalkort som inte är auktoriserat); och/eller

(c) avslöjande av all relevant information till polismyndigheter som vi rimligtvis anser nödvändigt.

9.7 Svaren som beskrivs ovan är inte begränsade och vi kan vidta andra åtgärder som vi anser vara lämpliga.

9.8 Vid stängning av ditt konto, oavsett anledning:

(a) alla rättigheter som beviljats dig enligt dessa villkor kommer omedelbart att upphöra (men detta påverkar inte rättigheter eller skydd som du eller vi kan ha gällande sådant som utspelar sig innan ditt konto stängs);

(b) du måste snarast upphöra med all användning av Yoyo-tjänsterna och Yoyo-appen/apparna; och

(c) du måste betala alla utestående belopp du är skyldig oss (om det finns något).

10.           Vårt ansvar

10.1 Ingenting i dessa villkor ska begränsa eller utesluta vårt ansvar gentemot dig:

(a) för dödsfall eller personliga skador orsakade av vår oaktsamhet;

(b) för bedräglig felrepresentation;

(c) för brott mot villkor i konsumenträttslagen 2015 och som enligt lag inte kan begränsas eller uteslutas; eller

(d) för annat ansvar som enligt lag inte får begränsas eller uteslutas.

10.2 Vårt ansvar gentemot dig för obehöriga eller felaktigt genomförda betalningar från ditt konto är som anges i våra betalningsvillkor och inget i punkt 3 kommer att påverka detta.

10.3 Med förbehåll för punkterna 10.1 och 10.2 ska vi, våra agenter, tjänstemän, anställda eller underleverantörer under inga omständigheter vara ansvariga gentemot dig för förlust av vinst eller affärsförluster. Allt ansvar vi har för förluster du lider är strikt begränsat till förluster som var rimligt förutsebara och får inte överstiga den större summan av:

(a) ett belopp som är lika med behållningen på ditt konto vid tiden för åtagandet;

eller

(b) Summan av 150 GPB (eller motsvarande).

10.4 Vi kommer inte att hållas ansvariga eller skyldiga för något misslyckande med utförande eller försenande av genomförandet av några av våra skyldigheter som orsakas av någon handling eller utelämnande av tredje parter eller händelser utanför vår rimliga kontroll.

11. Klagomålshantering

11.1 Om du vill göra ett klagomål om Yoyo-tjänsterna kan du skicka ett e-postmeddelande tillsupport@yoyowallet.com, från den e-postadress som är kopplad till ditt Konto, med kort information om ditt klagomål. En sammanfattning av våra rutiner för klagomålshantering kan fås på begäran.

11.2 Vår kundtjänst kommer att bekräfta ditt klagomål via e-post inom 1 arbetsdag. Sedan undersöker de ärendet och skickar ett initialt svar, efter att ha haft kontakt med någon som kan handlägga klagomålet (inklusive, vid behov, ett erbjudande om gottgörelse). Detta bör inte ta längre än fem arbetsdagar, men de flesta klagomål löses redan innan följande arbetsdag från det att klagomålet mottagits.

11.3 Om du inte är nöjd med vårt svar kan du mejla support@yoyowallet.com och bifoga svaret du fick. Mejlet kommer då att vidarebefordras till vår vd eller annan relevant medlem i ledningsgruppen, som svarar via e-post inom fem arbetsdagar.

11.4. Om vi inte lyckades gottgöra dig inom 8 veckor kan du ha rätt att ta ärendet vidare till Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, Storbritannien. Den finansiella ombudsmannen är ett oberoende organ som reder ut tvister mellan kunder och företag som regleras av FCA. Detaljer om hur du tar ett klagomål till den finansiella ombudsmannen, samt om du har rätt att göra det, finns på www.financial-ombudsman.org.uk.

12.           Allmänt

12.1 Alla immateriella rättigheter i Yoyo-tjänsterna ägs av oss eller våra licensgivare.

12.2 Du får inte överföra eller tilldela någon av, eller alla av, dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor.

12.3 Alla meddelandet som du ger oss måste ges skriftligt till den adress som anges i slutet av dessa villkor. Alla meddelanden eller annan kommunikation från dig måste skickas till support@yoyowallet.com. Alla meddelanden eller annan kommunikation från oss till dig skickas via ditt konto eller via e-post till den adress du angett på ditt konto. Alla meddelanden eller annan kommunikation kommer att anses ha tagits emot en arbetsdag efter att det har skickats. Alla meddelanden och kommunikation enligt dessa villkor ska vara på engelska.

12.4 Om vi inte lyckas utkräva någon av våra rättigheter, innebär inte detta ett avstående av den rättigheten.

12.5 Om några av dessa villkor visar sig ej kunna tillämpas, ska ändå alla andra villkor förbli opåverkade.

12.6 Dessa villkor får inte ändras utom med vårt uttryckliga, skriftliga medgivande.

12.7 Dessa villkor samt dokument som villkoren uttryckligen hänvisar till utgör hela avtalet mellan dig och oss, rörande ärenden som villkoren behandlar. Vi är enligt lag skyldiga att informera dig om att dessa kontraktsvillkor endast får tolkas utifrån sin engelskspråkiga lydelse och att inga krav på offentliga försändelser är tillämpliga.

12.8 På begäran kommer vi att förse dig med en kopia av dessa villkor eller vilken del av informationen som helst som ingår i dem (inklusive information som beskrivs i Schema 4 i EU:s betaltjänstdirektiv 2009, PSD2)

12.9 Ingen tredje part har rätt att verkställa några av dessa villkor enligt lagen "Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999".

12.10 Dessa villkor skall regleras enligt engelsk lag, förutom om du bor i ett land (som, i detta fall, inkluderar Skottland och Nordirland) i Europeiska unionen förutom England, där det kan finnas vissa obligatoriska tillämpbara lagar och föreskrifter och/eller vägledning för ditt land som verkar till stöd och skydd för dig utöver eller istället för vissa specifika bestämmelser i engelsk lag.

12.11 Med förbehåll för nästa stycke samtycker du till att varje tvist mellan dig och oss angående dessa villkor eller annan Yoyo-tjänst eller ditt konto endast kommer att hanteras av engelsk domstol, förutom om du bor i ett land (som, för detta ändamål inkluderar Skottland och Nordirland) inom Europeiska unionen utom England, kan du välja att väcka rättsligt förfarande antingen i ditt land eller i England, men om vi väcker rättsligt förfarande kan vi bara göra det i ditt land.

12.12 Vi måste informera dig om att Financial Ombudsman Service är ett alternativt organ för tvistlösning som vi enligt Financial Conduct Authoritys regler är skyldiga att hänföra vissa tvister till som inte kan lösas mellan dig och oss. För mer information, se paragraf 11.4.

12.13 Plattformen European Online Dispute Resolution http://ec.europa.eu/consumers/odr/ tillhandahåller information om alternativ tvistlösning som kan vara av intresse och vi måste informera dig om att du kan använda denna om det föreligger en tvist mellan dig och oss som inte kan lösas.

13.           Om oss

13.1 Yoyo Wallet Limited är ett företag etablerat i England och Wales under företagsregistreringsnummer 08515940 och vars huvudkontor ligger på Whitfield Street 78, London, W1T 4EZ. Yoyo Wallet Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority enligt reglerna i "Electronic Money Regulations 2011" (Firm Ref. Nr. 900645) för utfärdande av elektroniska pengar. Vårt momsregistreringsnummer är GB166639179.

14.           Kontakta oss

14.1 Vänligen skicka frågor du har angående dessa villkor eller någon annan förfrågan, problem, klagomål eller fundering relaterat till ditt Konto, via e-post till support@yoyowallet.com eller skriv till oss på:

Yoyo

78 Whitfield Street

London

W1T 4EZ

 

BILAGA 1

Betalningsvillkor

15.           Om ditt konto

15.1 Dessa betalningsvillkor anger ytterligare villkor som gäller för din användning av Kontot i syfte att hålla valuta i form av elektroniska pengar och/eller för att göra betalningar till Försäljare.

15.2 Ditt konto är ett konto för elektroniska betalningar som är tillgängligt via Yoyo-appen. Alla medel som finns på ditt konto är elektroniska pengar enligt the Electronic Money Regulations 2011 ("E-Money"). I enlighet med dessa betalningsvillkor kan du använda ditt konto för att:

(a) göra betalningar till Försäljare;

(b) få återbetalningar från Försäljare; och

(c) lösa in e-pengar på ditt konto,

(var och en av ovanstående är en "betalningstransaktion")

 

Inget intresse

15.3 Du kommer inte att tjäna någon ränta på e-pengar som finns på ditt Konto ("Yoyo Balance").

Ersättningsprogram

15.4 The Financial Services Compensation Scheme gäller inte Yoyo-tjänster eller ditt Yoyo-saldo.

16.           Begränsningar för kontoöverföringar

16.1 Följande begränsningar tillämpas på ditt konto till dess du slutfört de ytterligare stegen i paragraf 2:

(a) det totala beloppet som kan användas genom ditt konto under ett kalenderår är 2 500 EUR (eller motsvarande din kontovaluta);

(b) det totala beloppet som kan lösas in från ditt konto under ett kalenderår är 1 000 EUR (eller motsvarande i ditt kontos valuta);

(c) beloppet för en enstaka betalningstransaktion från ditt konto kan ej överstiga 1000 EUR (eller motsvarande din kontovaluta)

16.2 Dessa gränser tillämpas av oss för att minimera de steg som krävs för att du ska kunna börja använda ditt Konto. Vi meddelar dig om du har nått dessa gränser. Du kommer inte att kunna betala Försäljare med ditt Konto eller lösa in din Yoyo-saldo utöver dessa gränser förrän vi har genomfört ytterligare steg för att verifiera din identitet enligt lagstiftning om penningtvätt. Vi förbehåller oss rätten att stänga av ditt Konto tills nödvändiga verifieringskontroller har genomförts.

16.3 Utöver begränsningarna i paragraf 16.1 kan vi också, utifrån vårt eget rimliga gottfinnande, införa utgiftsgränser för ditt konto. Vi kommer att meddela dig om utgiftsgränser införs. Du kan kontakta oss rörande eventuella utgiftsgränser vi inför genom att maila support@yoyowallet.com.

17. Genomföra betalningar från ditt Konto

Auktorisera transaktioner

17.1 Du måste ge ditt samtycke till att en betalningsöverföring görs från ditt konto för att det ska kunna auktoriseras. Du kan auktorisera betalningar från ditt konto till försäljare med Yoyo-appen. För att auktorisera och göra en betalningsöverföring behöver du:

(a) ta fram din QR-kod för skanning vid försäljarens kassa för köp i butik;

(b) klicka på knappen "köp nu" för köp gjorda genom Yoyo-appen;

(c) tryck på knappen "betala med Yoyo" för varor och tjänster som förbeställts via Yoyo-appen; eller

(d) på annat sätt ger oss i uppdrag att utföra en transaktion på andra sätt än de vilka vi regelbundet informerar dig om är giltiga sätt att godkänna en betalning.

17.2 När du väl samtyckt till en Betaltransaktion kan du inte återkalla ditt medgivande. Ditt medgivande av en betalning anses ske vid den tidpunkt då vi mottar din betalorder för en Betaltransaktion.

Verkställningstider

17.3 Slutförandet av en Betalningstransaktion från ditt Konto till Försäljarens Yoyo-konto är vanligtvis omedelbar även om den maximala tiden som vi får ta enligt tillämpliga regler är 1 arbetsdag efter den dag då du samtycker till betalningstransaktionen.

Återbetalningar

17.4 När du har använt ditt Konto för att betala för varor eller tjänster kan Försäljaren sätta in återbetalningar berättigade dig på ditt Konto. Du kan när som helst dra tillbaka denna återbetalning enligt punkt 19 i dessa betalningsvillkor.

Valuta

17.5 Om du gör ett köp eller får en återbetalning från en handlare i en valuta som inte är densamma som på ditt konto, kommer vi att specificera belopp att debitera eller återbetala till ditt konto baserat på växelkursen vid tidpunkten för köpet/återbetalningen som anges av en pålitlig valutaväxlingstjänst som vi använder oss av. Du är med på att ändringar i växelkursen kan ske omedelbart utan att du meddelas om det.

18. Finansiera ditt Konto och göra betalningstransaktioner

Förbetalning av ditt konto

18.1 Beroende på hur ditt konto är konfigurerat kan du eventuellt sätta in pengar manuellt genom att använda ett kopplat betalkort. Genom att välja att ladda e-pengar till ditt konto ger du oss tillstånd att begära pengar från ditt kopplade betalkort och ge dig e-pengar.

18.2 Alternativt kan du sätta upp en automatisk påfyllning av ditt konto. För att sätta upp en automatisk påfyllning blir du ombedd att sätta upp ett minsta Yoyo-saldo och ett belopp för din automatiska påfyllning ("påfyllningsbelopp"). När ditt Yoyo-saldo minskar till ett belopp lägre än det minibelopp du har bestämt fyller vi automatiskt på ditt konto med påfyllningsbeloppet genom ditt länkade betalkort. Genom att sätta en automatisk påfyllning av ditt konto ger du oss tillsvidare tillstånd att automatisk debitera ditt betalkort som beskrivs i detta stycke.

18.3 Du förstår att vi endast är skyldiga att ge dig E-pengar vid mottagandet av godkända medel. För att underlätta betalningstransaktioner från ditt konto, kan vi efter eget gottfinnande kreditera ditt konto med e-pengar efter bekräftelse av att betalning till oss har godkänts från ditt kopplade betalkort. Om vi har krediterat ditt konto och din betalning till oss misslyckas eller är föremål för återföring eller återbetalning kommer vi att dra av ett motsvarande belopp från ditt Yoyo-saldo. Om du redan har använt eller dragit tillbaka e-pengar som krediterats till ditt konto kan detta avdrag resultera i att du får ett negativt Yoyo-saldo om vi inte kan återfå dessa medel från en Försäljare.

Finansiering av betalningstransaktioner från ditt konto

18.4 När du godkänner att en Betaltransaktion görs från ditt Konto till en Handlare ger du oss rätten att:

(a) överför e-pengar från ditt konto till säljaren för att slutföra din betalning; och

(b) dra av ett belopp från ditt återstående Yoyo-saldo som är lika med alla avgifter vi är berättigade i samband med betalningen (om någon).

18.5 Om du har ett Yoyo-saldo som inte räcker till för att genomföra en betalningstransaktion kan vi från ditt länkade betalkort erhålla de medel som krävs för att ge dig tillräckligt med e-pengar för att slutföra betalningstransaktionen och betala eventuella avgifter. När du länkar ett betalkort till ditt konto ger du oss kontinuerlig behörighet att automatiskt debitera ditt betalkort enligt vad som anges i denna paragraf. Under inga omständigheter har vi någon skyldighet att tillhandahålla dig med kassakredit, kredit eller motsvarande och vi kan vägra att behandla betalningstransaktioner från ditt konto till dess vi har tagit emot medel från dig.

Negativt saldo på ditt Konto

18.6 Du måste omedelbart betala beloppet för eventuell negativt Yoyo-saldo på ditt Konto. I händelse av negativt Yoyo-saldo godkänner du oss att debitera ditt länkade betalningskort för vad som saknas på Kontot. Om du inte betalar denna skuld kommer ränta samlas i enlighet med Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998, som ändras och kompletteras då och då.

18.7 Om vi meddelar dig, står det oss fritt att till en tredje part överföra utestående skulder som du har till oss. När en utestående skuld har överförts, kommer din betalningsskyldighet för den utestående skulden istället gälla mot den tredje parten, och rättigheterna och skyldigheterna enligt dessa villkor ska förbli opåverkade.

19.          Ta ut ditt Yoyo-saldo Balance

19.1 Du kan när som helst begära uttag av hela eller en del av din Yoyo-balans genom att skicka ett e-postmeddelande till support@yoyowallet.com och specificera att du vill göra ett uttag av hela ditt Yoyo-saldo, eller den del av din Yoyo-saldo som du bekräftar i e-postmeddelandet.

19.2 Uttagna medel kommer att betalas till kontot som är kopplat till ditt betalkort. Du är ansvarig för att säkerställa att informationen om betalkortet i ditt konto är aktuella och riktiga. Vi är inte ansvariga för betalningar som inte mottas av dig på grund av fel i informationen gällande betalkortet eller kontouppgifterna du uppger, även om vi kommer att göra vårt bästa för att återfå dina pengar.

19.3 Innan vi överför pengar till dig kan vi komma att göra ytterligare kontroller för att förebygga penningtvätt eller bedrägeri för att fullgöra våra juridiska skyldigheter. Du samtycker till att följa de uppmaningar vi ger för att hjälpa till att verifiera din identitet och fullfölja dessa kontroller. Vi initierar din begäran om överföring så fort vi har slutfört dessa kontroller utan problem.

19.4 Vi kommer att sträva efter att säkerställa att uttagna medel finns hos din kortutgivare vid arbetsdagens slut dagen efter att du begärde uttaget. Om din begäran om uttag görs på en helgdag eller efter klockan 17, kommer din begäran enligt denna paragraf att anses vara inkommen följande arbetsdag. Vi bryter inte mot denna paragraf om orsaken till att medlen inte nådde din kortutgivare i tid är ett fel bortom vår kontroll hos tredje part som är involverad i överföringen.

20. Obehöriga och felaktigt genomförda transaktioner

20.1 Vi kan inte hållas ansvariga för betalningstransaktioner från ditt konto som inte har godkänts av dig eller som har utförts felaktigt om du inte har meddelat oss:

(a) utan onödigt dröjsmål efter att ha blivit underrättad om den obehöriga eller ofullständigt utförda betalningstransaktionen; och

(b) vid alla händelser senast 13 månader efter datumet för betalningstransaktionen.

Notifikationer under denna paragraf måste skickas med e-post till support@yoyowallet.com.

Vårt ansvar för transaktioner som utförs utan behörighet

20.2 Vi kommer att återbetala alla Betalningstransaktioner som gjorts från ditt Konto som inte har godkänts av dig förutsatt att du har meddelat oss om den obehöriga Betalningstransaktionen i enlighet med punkt 20.1 bortsett från i den utsträckning som du är ansvarig för någon del av transaktionen enligt punkt 20.4 .

Ditt ansvar för otillåtna transaktioner

20.3 Om du inte har agerat bedrägligt åläggs du inget ansvar för betalningstransaktioner som inte godkänts av dig (och då gäller inte punkt 20.4) om den relevanta transaktionen ägde rum i relation till ett distansavtal eller efter att du lämnat ett meddelande i enlighet med punkt 3.2 i dessa villkor.

20.4 Enligt paragraf 20.3 kommer du vid förlust eller stöld av din mobila enhet, eller om du inte har skyddat dina uppgifter tillräckligt, att hållas ansvarig för de 50 GBP som först betalas utan ditt medgivande. Du hålls emellertid ansvarig för hela beloppet som har betalats utan ditt medgivande om du har agerat bedrägligt eller om du avsiktligt eller av grov oaktsamhet inte förmått att: (a) använda ditt konto i enlighet med dessa villkor, (b) meddela oss under paragraf 3.2 i dessa villkor, eller (c) skydda dina användaruppgifter.

Vårt ansvar vid felaktigt genomförda transaktioner

20.5 Vi återbetalar alla betalningstransaktioner som gjorts från ditt konto som inte har utförts korrekt förutsatt att du har meddelat oss om den felaktigt utförda transaktionen i enlighet med stycket 20.1. Vi kan dock inte hållas ansvariga inför dig för en felaktigt utförd betalningstransaktion när:

(a) vi kan visa att mottagarens leverantör av betalningstjänster har mottagit betalningen; eller

(b) problemet har uppstått som ett resultat av att du gett oss mottagarens felaktiga betalkontouppgifter.

I händelse av ovanstående (b) gör vi rimliga ansträngningar för att återfå dina pengar

21.           Nekande av betalningstransaktioner

21.1 Vi kan vägra att behandla samtliga betalningstransaktioner från ditt konto om ditt konto har stängts av enligt punkt 9.1 i dessa villkor eller om vi har anledning att tro att:

(a) betalningen eller uttaget har inte auktoriserats av dig;

(b) betalningsinstruktionerna är oklara, ofullständiga eller innehåller uppenbara fel;

(c) betalningen eller uttaget kan involvera bedräglig eller olaglig verksamhet, eller kan bryta mot dessa villkor på något annat sätt;

(d) behandling av betalningen skulle leda till att vi bryter mot lagkrav eller skyldighet; eller

(e) du har otillräckliga medel för att kunna genomföra betalningen eller uttaget.

Vi kommer skyndsamt att meddela dig orsaken till avslaget såvida inte tillämplig lag hindrar oss att göra detta.

22.           Återbetalning vid stängning av konto

22.1 Vid stängning av ditt konto kommer vi att återlämna din Yoyo-saldo till det betalningskonto som är anslutet till ditt kopplade betalkort som kopplats i enlighet med punkterna 19.2 till 19.4 (och för ändamålen i tidpunkterna i punkt 19.4 ska stängning av ditt Konto betraktas som en uttagsbegäran).

22.2 I särskilda fall kan det hända att vi inte kan återbetala dig (till exempel om det inte finns ett giltigt betalkort kopplat till ditt konto). Vi meddelar dig via e-post om vi inte kan återbetala din Yoyo-balans så att vi kan komma överens om en annan metod. Alla medel som vi behåller under en 6-årsperiod efter stängande av konto kommer att förverkas.

 

 

BILAGA 2

Ytterligare funktionalitet

 

23. Beställningar inifrån Yoyo-appen

23.1 I den utsträckning som vår Jump-app eller i framtiden vår Yoyo Wallet-app eller någon ersättning eller ytterligare Yoyo-app låter dig göra det, kan Yoyo Services göra det möjligt för dig att göra online-beställningar via Yoyo-appen för vissa varor och produkter som erbjuds av vissa Försäljare som har kommit överens med oss om att få online-beställningar från Yoyo Wallet-kontoinnehavare.

23.2 Yoyo-appen guidar dig genom stegen som krävs för att göra en beställning online, om du väljer att göra det. Vår beställningsprocess ger dig möjlighet att kontrollera och rätta till eventuella fel innan du skickar in din beställning.

23.3 Order som läggs online genom Yoyo-appen är föremål för godkännande av berörd köpman. Köpmannen är inte tvungen att ta emot någon order. Varje order och, om den tas emot, kontraktet mellan dig och berörd köpman på leverans av aktuell(a) produkt(er) och/eller tjänst(er) som ordern gäller, är föremål för berörd köpmans villkor för leverans eller tjänst, vilka är tillgängliga för dig på berörd köpmans hemsida. Du anses ha godkänt köpmannens villkor när du lägger en order.

23.4 För beställningar som görs online via Yoyo-appen genomförs betalning från ditt konto med Yoyo-appen av dig inom Yoyo-appen vid tidpunkt och plats för beställningen. Punkt 4 i dessa villkor gäller för onlinebeställningar, samt denna punkt 23.

23.5 Priset på den aktuella handlarens varor och produkter som erbjuds genom Yoyo-appen är det som anges inne i Yoyo-appen vid den tidpunkten. Priset är inklusive moms men exklusive kostnaden för frakt, där ett fraktalternativ finns tillgängligt (som syns i Yoyo-appen). Där det är tillämpligt läggs fraktkostnader till (med den kostnad som visas) till det totala beloppet som ska betalas innan du blir uppmanad att skicka in och betala för din beställning. Priser (och fraktkostnader) kan ändras när som helst, men ändringar påverkar inte beställningar som du redan lagt.

23.6 Om din order av någon anledning inte godtas av handlaren kommer du att få ett meddelande i appen, och din betalning kommer att gå tillbaka till ditt konto så som beskrivs i paragraf 17.4 i dessa villkor. När din order har börjat förberedas får du en bekräftelse i appen. När du har fått denna bekräftelse är det inte möjligt att avbryta ordern i appen, utan återköp och återbetalningar är då en fråga för handlaren, vars villkor för varor och tjänster hänvisas till i 23.9. Om din order ska hämtas från berörd handlares lager eller andra angivna lokaler, kommer en unik kod att ingå i bekräftelsen, en kod som du ska visa för handlaren som bevis på ditt köp när du hämtar ordern, så du måste ha koden till hands.

23.7 När Handlaren bekräftat att din beställning är färdighanterad, skickas ett kvitto på din betalning och en bekräftelse av avhämtning eller leverans (beroende på vad som är aktuellt) av dina varor. Detta skickas till e-postadressen som är kopplad till ditt Konto.

23.8 Förutom i sådana fall där ett leveransalternativ är tillgängligt (och synligt i Yoyo-appen) och du väljer leverans som en del av din beställning, behöver du i andra fall hämta din beställning vid försäljarens uthämtningsställe eller på en annan bestämd plats. Du kommer att få en avisering i appen när din beställning kan hämtas. Du måste hämta din beställning direkt efter att du fått aviseringen. Om du har köpt en vara med åldersgräns (såsom alkohol) måste du kunna visa ett ID-kort med fotografi som bekräftar din ålder, om detta krävs av försäljaren vid uthämtningsstället. Observera att en beställning gjord genom Yoyo-appen inte ger dig möjlighet att gå förbi köer eller andra förfaranden vid försäljarens uthämtningsställe eller på andra platser. I sådana fall där tillträdet till platsen kan vara begränsat ombeds du att inte göra en beställning förrän du befinner dig på platsen. Vi är inte ansvariga i händelse av att du inte kan hämta ut din beställning av någon anledning, oavsett om du inte kunnat ta dig till eller fått tillträde till försäljarens uthämtningsställe eller av andra orsaker.

23.9 Den aktuella handlarens leveranspolicy och avbeställningar, returer och återbetalningspolicy finns beskrivna i handlarens villkor för tillhandahållande av tjänster och handlaren är ensam ansvarig för dessa.

23.10 Om du avbryter en beställning som du gör online via Yoyo-appen innan beställningen har slutförts under omständigheter där du har rätt att göra det (vilket bör förklaras i den relevanta Försäljarens villkor för leverans eller service), är säljaren ensam ansvarig att acceptera och bistå dig eventuell återbetalning och för att ge oss tillstånd att utfärda den återbetalning till dig, för deras räkning, till ditt Konto enligt vad som anges i punkt 17.4 i dessa villkor. Om du avbryter en beställning som du gör online via Yoyo-appen efter att beställningen har slutförts under omständigheter där du har rätt att göra det (vilket bör förklaras i den relevanta Försäljarens villkor för leverans eller service), är Försäljaren ensam ansvarig för att acceptera och utfärda dig eventuell återbetalning.

24.           NUS Extra medlemskort

24.1 Om funktionaliteten är tillgänglig kan Yoyo-tjänsterna låta dig koppla ett "NUS Extra"-kort utgivet av National Union of Students ("NUS") till ditt konto. Om du väljer att göra det kommer vi att kommunicera kortnumret på ditt NUS Extra (som du uppger för oss) till NUS, varpå NUS delger oss information om vilken akademisk institution du tillhör och ger oss en kopia på fotot på ditt NUS Extra-kort, så att vi kan digitalisera det och visa det i Yoyo-appen.

24.2 Vi kan emellanåt inkludera länkar från Yoyo-appen till NUS-webbplatsen och/eller NUS Extra-appen där du kan bli en registrerad kortinnehavare av ett NUS Extra-medlemskap (om du inte redan är det) eller förnya ditt medlemskap. Vi kan också ge sammanfattande information om NUS Extra-erbjudanden och kampanjer som NUS vill att vi ska meddela till NUS Extra-medlemmar som är kortinnehavare. Om du klickar på någon av dessa länkar vidarebefordras du direkt till NUS-webbplatsen och/eller NUS Extra-appen. NUS är på egen hand (och inte Yoyo) ansvarig för alla aspekter av sitt medlemskap, förnyelser, erbjudanden och kampanjer (inklusive behandling av betalningar). De omfattas av reglerna, villkoren och integritetspolicyn som finns publicerad på NUS-webbplatsen och/eller NUS Extra-appen.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer