Yoyo Wallet licensavtal för slutanvändare (EULA)

Senast uppdaterat den: 23 augusti 2017

Yoyo App Licensavtal för slutanvändare

Introduktion

I detta slutanvändarlicensavtal (EULA, "Andvändarvillkor") anges villkoren för licens och användning som gäller för den här applikationen (och alla uppdateringar/uppgraderingar av den) som vi gör tillgängliga för nedladdning från alla applikationsbutiker av tredje part (Yoyo-appen).

Ditt Yoyo-konsumentkonto och de tjänster vi erbjuder och tillhandahåller via Yoyo-appen är underkastade våra separata villkor för konsumentkontot och inte detta dokument.

Yoyo-appen tillhandahålls av Yoyo Wallet Limited (vi, oss och vår) eller via ombud. Se Om oss för mer information om vilka vi är.

 

GENOM ATT LADDA NED, GÅ IN PÅ OCH/ELLER ANVÄNDA YOYO-APPEN BEKRÄFTAR DU ATT DU ACCEPTERAR OCH GODKÄNNER ATT BLI BUNDEN AV DESSA VILLKOR OCH ATT DE UTGÖR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN OSS OCH DIG. OM DU INTE GODKÄNNER ALLA DESSA VILLKOR FÅR DU INTE GÅ IN PÅ ELLER ANVÄNDA YOYO-APPEN, OCH BÖR INTE FORTSÄTTA LÄNGRE.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren i detta Licensavtal för slutanvändare genom att meddela dig (de uppdaterade villkoren visas på skärmen som en länk till de uppdaterade villkoren) nästa gång du startar Yoyo-appen.

 

Tillgång till Yoyo-appen

Yoyo-appen är gratis att ladda ner. För att använda Yoyo-appen för de ändamål den är avsedd för måste du ha ett Yoyo-konsumentkonto ("Konto"). Det är gratis att öppna ett konto och du kan göra det genom att ange registreringsuppgifterna som efterfrågas.

Yoyo-appen är endast avsedd att användas av personer som är minst 16 år gamla. Genom att använda Yoyo-appen bekräftar du för oss att du uppfyller detta krav.

Yoyo-appen får bara laddas ned, nås och användas på en enhet som ägs eller kontrolleras av dig och som har ett operativsystem för vilket Yoyo-appen designades, så du måste säkerställa att du har en kompatibel enhet med de tekniska specifikationer som krävs för att kunna ladda ned den Yoyo-app du önskar ladda ned och komma åt och använda den nedladdade Yoyo-appen.

Du antas ha fått tillstånd från ägaren till alla enheter som styrs men inte ägs av dig att ladda ner Yoyo-appen till den enheten. Du accepterar ansvar, i enlighet med dessa Användarvillkor, för all åtkomst till och användning av Yoyo-appen av dig på alla enheter, oavsett om den ägs av dig eller inte.

Du bekräftar att mobilleverantören för den enhet som du laddar ner till eller som du använder för tillgång eller användning av Yoyo-appen kan komma att debitera dig för internetåtkomst (inklusive användning av mobildata) på den enheten.

Vi kan inte garantera och garanterar inte Yoyo-appens kontinuerliga, oavbrutna eller felfria drift eller att Yoyo-appen kommer att svara med viss hastighet (eftersom detta beror på ett antal faktorer utanför vår kontroll).

 

Vad du får göra

Du får endast använda Yoyo-appen för icke-kommersiellt, personligt bruk, och endast i överensstämmelse med detta licensavtal för slutanvändare (och i enlighet med tillämpliga villkor hos den tredje parts tjänsteleverantör som är aktuell för den enhet där du laddar ned, kommer åt eller använder Yoyo-appen). Vidare får användning endast ske i lagligt syfte (i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler), och på ett ansvarsfyllt sätt.

Enligt villkoren i följande avsnitt, kan du få rätt att hämta och visa skärminnehåll från Yoyo-appen på en mobil enhet samt tillfälligt lagra Yoyo-appen i elektronisk form till vid normal användning av din mobila enhet.

 

Vad du inte får göra

Förutom i den utsträckning som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor får du inte:

 • publicera, förmedla vidare eller återlansera Yoyo-appen;
 • försök att dekompilering, isärtagning, demontering eller på annat sätt reducera till mänsklig uppfattbar form av hela eller någon del av Jump, förutom vad som är tillåtet enligt någon tillämplig lag som inte kan uteslutas genom överenskommelse mellan parterna;
 • kopiera eller lagra Yoyo-appen på annat sätt än för din användning enligt vad som är tillåtet enligt dessa villkor och som kan inträffa i normal användning av din webbläsare eller mobila enhet;
 • förvara Yoyo-appen på en server eller annan lagringsenhet ansluten till ett nätverk eller skapa en databas genom att systematiskt ladda ned och lagra data från Yoyo-appen;
 • avlägsna eller ändra något innehåll i Yoyo-appen eller försöka att kringgå säkerheten eller störa den normala funktionen i Yoyo-appen eller en server där den är baserad;
 • använder Yoyo-appen på ett sätt som kan skada vårt namn eller rykte eller någon av våra dotterbolag; eller
 • göra något annat som inte uttryckligen tillåts enligt detta slutanvändaravtal.

Alla rättigheter som tilldelas dig enligt dessa Användarvillkor upphör omedelbart om du bryter mot någon av dem.

För att göra någonting med Yoyo-appen som inte uttryckligen tillåts av dessa Användarvillkor, behöver du en separat licens från oss. Vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i slutet av dessa Användarvillkor.

  

Tredjepartsleverantörer och applikationsbutiker

Vissa leverantörer av tredjepartsplattform, vars enheter och/eller operativsystem Yoyo-appen har utformats för att vara kompatibla med, förpliktar oss att inkludera vissa ytterligare bestämmelser i dessa Användarvillkor. Dessa anges i slutet av dessa Användarvillkor under "Ytterligare tredjepartsvillkor". Dessa bestämmelser kommer från de berörda tredjepartsplattformleverantörerna, inte oss.

Butiksappar av tredje part drivs av relevanta plattformsleverantörer av tredje part och/eller deras dotterbolag. Du måste följa alla tillämpliga användarvillkor, regler och policyer som gäller alla tredjepartsapplikationer som du laddar ner Yoyo-appen från. Vi ansvarar inte för dessa butiker eller (med undantag för Yoyo-appen) för något som de tillhandahåller och garanterar inte att de kommer att vara tillgängliga kontinuerligt.

 

Immateriella rättigheter

Vi licensierar, men säljer inte, till dig Yoyo-appen som du laddar ner. Vi förblir ägare till Yoyo-appen hela tiden.

Alla immateriella rättigheter i Yoyo-appen och i något innehåll i Yoyo-appen (inklusive text, grafik, programvara, fotografier och andra bilder, videor, ljud, varumärken och logotyper) ägs av oss eller våra licensgivare. Med undantag för vad som uttryckligen anges här ger ingenting i dessa Användarvillkor dig några rättigheter avseende någon immateriell egendom som ägs av oss eller våra licensgivare och du erkänner att du inte förvärvar någon äganderätt genom att ladda ner Yoyo-appen eller något innehåll från Yoyo-appen .

Yoyo-appen kan innehålla kod, vanligtvis kallad programvara med öppen källkod, som distribueras under någon av de många kända varianterna av licensvillkor för öppen källkod, inklusive villkor som tillåter fri distribution och modifiering av den relevanta programvarans källkod och/eller kräver att alla distributörer gör sådan källkod fritt tillgänglig på begäran, inklusive eventuella bidrag eller ändringar som gjorts av en sådan distributör (tillsammans, programvara med öppen källkod). Observera att i den utsträckning Yoyo-appen innehåller programvara med öppen källkod, är endast den delen licensierad till dig enligt de relevanta licensvillkoren för tillämplig tredjepartslicensgivare (licensvillkor för öppen källkod) och inte enligt denna EULA, och att du accepterar och samtycker till att vara bunden av sådana licensvillkor för öppen källkod. En kopia av källkoden för all programvara med öppen källkod som finns i en Yoyo-app och relevanta licensvillkor för öppen källkod kommer att göras tillgängliga för dig på begäran.

 

Funktionalitet och innehåll

Du samtycker till att nedladdningen, åtkomsten och användningen av Yoyo-appen som görs tillgänglig för nedladdning kostnadsfritt sker på "som den är"-basis och "som tillgänglig"-basis och på egen risk.

Vi förbehåller oss rätten att ändra design, funktioner och/eller funktionalitet i Yoyo-appen genom att göra den uppdaterade Yoyo-appen tillgänglig för dig att ladda ned eller, när dina enhetsinställningar så tillåter, genom automatiska uppdateringar. Du är inte skyldig att ladda ned uppladdningar till din yoyo-app, men vi kan komma att upphöra med att tillhandahålla och/eller uppdatera innehåll till tidigare versioner av Yoyo-appen och, beroende på uppdateringens art, under vissa omständigheter kanske du inte kan fortsätta använda Yoyo-appen förrän du har laddat ned den uppdaterade versionen.

Vi gör vad vi kan för att innehållet som tillgängliggörs av Yoyo-appen består av information med en korrekt källa, men du är med på att Yoyo-appen kan tillgängliggöra innehåll som tas från ett antal olika källor, och att vi inte tar något ansvar för dessa. I samtliga fall gäller att information som tillgängliggörs av Yoyo-appen inte är avsedd att tas för någon auktoritet eller goda råd. Du bör kolla med oss eller relevant källa innan du agerar utifrån sådan information.

Förutom till den grad som våra Villkor för konsumentkonto gäller eller som i övrigt uttryckts i detta slutanvändaravtal, ger vi ingen representation eller garanti gällande riktigheten, fullständigheten, spridningen, korrektheten, pålitligheten, integriteten, kvaliteten, lämpligheten eller originaliteten av något innehåll på Yoyo-appen och, i enlighet med gällande lag uteslut härmed alla garantier, villkor eller andra regler av något slag.

 

Dina personliga uppgifter

Användningen av dina persondata som skickats in till oss via Yoyo-appen styrs av vår transparenspolicy. Genom att använda Yoyo-app är du dessutom med på att internet aldrig är helt privat eller säkert och att möjligheten alltid finns att något meddelande eller information du skickar när du använder Yoyo-appen kan läsas eller uppsnappas av andra.

 

Externa länkar

Yoyo-appen kan från då och då innehålla länkar till externa webbplatser, som bland annat kan innefatta länkar till erbjudanden och kampanjer från tredje part. Vi visar dessa för att ge dig tillgång till information, produkter eller tjänster som kan vara användbara eller intressanta för dig. Vi ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser eller för något som tillhandahålls av dem och garanterar inte att de kommer att vara tillgängliga kontinuerligt. Det faktum att vi inkluderar länkar till sådana externa webbplatser innebär inget stöd för eller associering med deras operatörer eller promoters.

 

Vårt ansvar

Ingenting i dessa Användarvillkor ska begränsa eller utesluta vårt ansvar gentemot dig:

 • för dödsfall eller personskador orsakade av vår vårdslöshet;
 • för bedräglig felrepresentation;
 • för brott mot något av villkoren som följer av Consumer Rights Act 2015 och som enligt lag inte får begränsas eller uteslutas; eller
 • gällande någon annan skyldighet som, enligt lag, inte får begränsas eller uteslutas.

Med förbehåll för detta ska vi, våra agenter, tjänstemän, anställda eller underleverantörer under inga omständigheter vara ansvariga gentemot dig för förlust av vinst eller affärsförluster och alla skyldigheter vi har för förluster du lider är strikt begränsade till förluster som var rimligt förutsebara och får inte överstiga den större summan av:

 • ett belopp som utgörs saldot av de medel som finns på ditt Konto vid den tidpunkt då skyldigheten uppstod; eller
 • summan 150 GBP.

Vi kommer inte att hållas ansvariga eller ansvariga för något misslyckande med utförande eller försenande av utförandet av några av våra skyldigheter som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll.

 

Allmänt

Du får inte överföra eller tilldela någon eller alla dina rättigheter eller ansvar enligt denna EULA.

Alla meddelanden som du har gett oss måste lämnas skriftligen till den adress som anges i slutet av dessa Användarvillkor.

Om vi misslyckas med att genomdriva någon av våra rättigheter betyder det inte att vi avsäger oss den rätten.

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor visar sig inte kunna verkställas skall alla andra bestämmelser förbli opåverkade.

Dessa villkor får inte ändras utan vårt uttryckliga medgivande.

Dessa villkor och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i dem representerar hela avtalet mellan dig och oss i förhållande till deras ämne. Vi är enligt lag skyldiga att informera dig om att alla avtal som ingåtts i enlighet med villkoren i dessa Användarvillkor endast får ingås på engelska och att inga krav på offentlig ansökan gäller.

Dessa villkor ska lyda under engelsk rätt, såvida du inte bor i ett land (vilket, i dessa avseenden, inkluderar Skottland eller Nordirland) inom den Europeiska unionen förutom England, då det kan det finnas vissa tvingande lagar i ditt land som gäller till din fördel och ditt skydd som tillägg till eller istället för vissa lagregler i engelsk rätt.

Med förbehåll för nästa stycke samtycker du till att varje tvist mellan dig och oss angående dessa villkor eller Yoyo-appen endast kommer att behandlas av de engelska domstolarna, förutom om du bor i ett land (som för dessa ändamål inkluderar Skottland eller Nordirland) i Europeiska unionen, bortsett från England. I så fall kan du välja att väcka rättsliga förfaranden antingen i ditt land eller i England, men om vi väcker rättsliga förfaranden kan vi bara göra det i ditt land.

Vi måste informera dig om att Financial Ombudsman Service är en alternativ lösning vid konflikter, till vilka vi enligt finansiell lag är tvungna att förmedla eventuella konflikter som inte kan lösas mellan dig och oss vidare.

Den Europeiska Tvistlösningsplattformen på nätet http://ec.europa.eu/consumers/odr/ bistår med information om alternativ tvistlösning som kan vara av intresse och vi måste informera dig om att du kan använda den om det finns en tvist som inte kan lösas mellan dig och oss.

 

Om oss

Yoyo Wallet Limited, är ett företag som är etablerat i England och Wales under företagsregistreringsnummer 08515940 och vars huvudkontor ligger på Whitfield Street 78, London, W1T 4EZ. Yoyo Wallet Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority enligt de fastställda reglerna i Electronic Money Regulations 2011 (Firm Ref. Nr. 900645) för utfärdande av elektronisk valuta. Vårt momsregistreringsnummer är GB166639179.

Att kontakta oss

Skicka alla frågor du har om dessa Användarvillkor eller andra klagomål eller problem i samband med Yoyo-appen via e-post till support@yoyowallet.com eller skriva till oss:

Yoyo 

78 Whitfield Street

London

W1T 4EZ

 

Ytterligare villkor från leverantörer av tredjepartsplattform

 

Apple

Om Yoyo-appen du laddar ned, går in på och/eller använder körs på Apples iOS operativsystem:

 • Yoyo-appen får endast kommas åt och användas på en enhet som ägs eller kontrolleras av dig och som använder Apples iOS-operativsystem, och endast i enlighet med Apples användningsregler såsom de publicerats i App Store:s tjänstevillkor;
 • du godkänner och samtycker till att:
 • Apple har ingen skyldighet att tillhandahålla någon form support eller underhållstjänster relaterat till Yoyo-appen. Var god kontakta oss, inte Apple, om du har frågor kring underhåll eller support relaterat till Yoyo-appen. Se "Kontakta oss"-informationen i dessa villkor;
 • med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa villkor, är alla krav som rör besittningen eller användningen av Yoyo-appen mellan dig och oss (och inte mellan dig, eller någon annan, och Apple);
 • i händelse av något krav från en tredje part om att ditt innehav eller användning (i enlighet med dessa villkor) av Yoyo-appen kränker immateriella rättigheter kommer Apple inte att vara skyldig eller ansvarig gentemot dig i samband med detta krav; och
 • även om dessa villkor ingås mellan dig och oss (och inte Apple), kommer Apple, som en tredjepartsförmånstagare enligt dessa villkor, ha rätt att verkställa dessa villkor gentemot dig;
 • du företräder och garanterar att:
 • du är inte och kommer inte att vara belägen i något land som är föremål för ett handelsembargo utfärdat av amerikanska regeringen eller som har utsetts av Förenta staternas regering som ett "terroriststödjande" land; och
 • du är inte listad på någon av amerikanska regeringens listor över förbjudna eller begränsade parter;
 • om Yoyo-appen inte ansvarar för garanti som gäller den kan du meddela Apple, som kommer att återbetala priset för Yoyo-appen (om sådant finns) till dig. I enlighet med detta, och i den omfattning det tillåts av lagen, ger Apple inte någon garanti eller andra villkor i anslutning till Yoyo-appen och är inte ansvariga för några anspråk, förluster, kostnader eller avgifter i någon form i anslutning till Yoyo-appen eller som ett resultat av att du eller någon annan använder Yoyo-appen eller förmedlar något av dess innehåll;
 • Din användning av funktionalitet för vägledning för Yoyo-appen är helt och hållet på egen risk. Platsdata kanske inte är korrekta.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer